Αρχείο Φραγκίσκου Ιατρού

Τίτλος

Αρχείο Φραγκίσκου Ιατρού

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Frangiskos Iatrou Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Φραγκίσκος Ιατρού (1887 – ;), που καταγόταν από τη Μήλο, γεννήθηκε και έζησε στην Αίγυπτο. Το 1919 παντρεύτηκε την Ερμιόνη Ι. Δεναξά. Υπήρξε directeur de la branche domaines της Société Anonyme du Béhéra (1918-1958). Η εταιρεία είχε αναλάβει την εκτέλεση έργων στο αεροδρόμιο της Αλεξάνδρειας το 1940. Παρουσίαση περιεχομένου: Πιστοποιητικά υπηκοότητας, γάμου, στρατολογίας, διαβατήρια, βεβαίωση υπηρεσίας στην εταιρεία κ.ά. που αφορούν τον Φραγκίσκο Ιατρού (1902-1964).

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Παροικιακός ελληνισμός, Ελληνισμός της διασποράς

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 20:10:30

Μέγεθος

1 φφ (11 έγγραφα)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Φραγκίσκος Ιατρού

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά της Κατερίνας Ιατρού, κόρης του Φραγκίσκου, τον Νοέμβριο του 2000.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Αίγυπτος 27, 30
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1902 έως: 1964

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα