Αρχείο Ανδρέα Κοσμά

Τίτλος

Αρχείο Ανδρέα Κοσμά

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Andreas Kosmas Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο Ανδρέα Κοσμά περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες τεκμηρίων: – Έγγραφα του έπαρχου Ευρίπου Ιωάννη Κωλέττη προς τον Ανδρέα Κοσμά, τον οποίο διορίζει ναύαρχο των ελληνικών πλοίων της πολιορκίας του Ευρίπου (1823). – Επιστολές των προκρίτων Ύδρας προς τον Ανδρέα Κοσμά (1825-26). – Πιστοποιητικά εμπόρων και του εμπορικού δικαστηρίου Σύρου για την τίμια διαγωγή του Ανδρέα Κοσμά ως πολιτάρχη και αρχηγού της Φρουράς Σύρου. – Πιστοποιητικά των προξενικών εκπροσώπων Γαλλίας, Σαρδηνίας, δύο Σικελιών και Κάτω Χωρών, Μεγάλης Βρετανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας και του Καθολικού Επισκόπου για την υπηρεσία του Κοσμά (Calo Maniati ή Colmaniati) ως πολιτάρχη Σύρου (1826). – Έγγραφα της δημογεροντίας Ερμουπόλεως και του δημάρχου Ράλλη, όπου αναφέρεται η δράση του Κοσμά (1826-1844). – Πληρεξούσιο της χήρας του Κοσμά, Δόμνας, με το οποίο εξουσιοδοτεί τον γιο της Ιωάννη να διαχειρίζεται την κληρονομηθείσα πατρική περιουσία (1863).

Θέματα

Ιστορία, Δημόσια διοίκηση, Κοινωνική ιστορία, Στρατιωτική ιστορία, Ελληνική Επανάσταση

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-27 17:33:15

Μέγεθος

22 έγγραφα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Ιταλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ανδρέας Κοσμάς

Δόμνα Κοσμά

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά από δημοπρασία Βέργου

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Σύρος 37.43333, 24.91667
Ύδρα 37.33417, 23.46583
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1823 έως: 1863

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα