Αρχείο Νικόλαου Καζούλλη

Τίτλος

Αρχείο Νικόλαου Καζούλλη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Nikolaos Kazoullis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Νικόλαος Καζούλλης (1836-1902) εγκαταστάθηκε στο Καφρ ελ Ζαγιάτ της Αιγύπτου το 1860. Απέκτησε δική του εκκοκκιστική μηχανή και ασχολήθηκε μαζί με τον αδελφό του Παύλο με την καλλιέργεια και το εμπόριο βαμβακιού στην Ευρώπη. Το αρχείο Καζούλλη περιλαμβάνει επιστολές των Ν. Σχινά, Π. Δερβέναγα και Λ. Γ. Σγούτα από την Αθήνα προς τον ίδιο στην Αλεξάνδρεια (1881-1891) σχετικά με την πορεία των εργασιών της οικοδομής του αποθανόντος αδελφού του [Παύλου ή Κωστή;] στην Αθήνα (γωνία Κηφισίας και Κουμπάρη). Επίσης, διάφορα έγγραφα (επιστολές, αποδείξεις κ.ά.) σχετικά με τις εμπορικές δραστηριότητες του Καζούλλη στην Αίγυπτο (1861-1909).

Θέματα

Ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Έλληνες της Αιγύπτου, Εμπόριο, Οικονομική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-27 18:02:26

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αραβικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Αίγυπτος 27, 30
Ελλάδα 39, 22
Αλεξάνδρεια 31.21564, 29.95527
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1861 έως: 1909

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα