Αρχείο οικογένειας Κονοφάου

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Κονοφάου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Konofaos Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το τμήμα του αρχείου που αφορά μέλη της οικογένειας Κονοφάου (Χρύσανθο, Παρθένιο, Ιωάννη, Αναστάσιο και Δημήτριο Κονοφάο) περιέχει συμφωνητικά αγοραπωλησιών κτημάτων και οικιών, αλληλογραφία των Ιωάννη και Αυγουστίνου Καποδίστρια με τους Χρύσανθο και Παρθένιο Κονοφάο, καθώς και επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Καλλίνικου Δ΄ προς τον τελευταίο. Επίσης, περιέχονται ασφαλιστήρια συμβόλαια του Κωνσταντίνου Κονοφάου. Το τμήμα του αρχείου που αναφέρεται στον ναύαρχο Σπυρίδωνα Κονοφάο περιλαμβάνει αντίγραφα διορισμών και πτυχίων (1943-1982), διαταγές και υπομνήματα σχετικά με επισκευές πλοίων και διάφορα οργανωτικά ζητήματα (επάνδρωση, τροφοδοσία, ακινητοποιήσεις πλοίων), πιστοποιητικά κ.ά. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αφορά στις καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Αντί και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία το 1979, σχετικά με την αγορά τεσσάρων υποβρυχίων από τη Γερμανία και τις αναθέσεις κατασκευής εξαρτημάτων πολεμικών πλοίων στα Ελληνικά Ναυπηγεία του ομίλου Νιάρχου. Περιλαμβάνονται τεύχος του Αντί (14/9/1979), φωτοτυπίες δημοσιευμάτων της Ελευθεροτυπίας, κείμενα επερωτήσεων στη Βουλή μαζί με τις απαντήσεις του ΓΕΝ κ.ά. Το αρχείο επίσης περιέχει αλληλογραφία του Κονοφάου με την εταιρεία Fichtner (1969-1973), συγχαρητήριες επιστολές για τον διορισμό του ως αρχηγού ΓΕΝ και κατά την αποστράτευσή του (1975 και 1982, αντίστοιχα), φακέλους με φωτοτυπίες εγγράφων από το αρχείο και από άλλες πηγές που αναφέρονται στην οικογένεια (ταξινομημένοι κατά πρόσωπα) και γενεαλογικά δέντρα που έχουν δημιουργηθεί από τον Σπυρίδωνα Κονοφάο.

Θέματα

Ιστορία, Στρατιωτική ιστορία, Ένοπλες Δυνάμεις, Πολεμικό Ναυτικό, Νεότερη ελληνική ιστορία, Εκκλησιαστική ιστορία, Οικονομική ιστορία, Κοινωνική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-27 18:18:42

Μέγεθος

2 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : περιοδικά

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Σπυρίδων Κ. Κονοφάος

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το τμήμα του αρχείου που αφορά διάφορα μέλη της οικογέ-νειας (1765-1859) και την γενεαλογική έρευνα του ναυάρχου Σπυρίδωνα Κονοφάου δωρήθηκε από τον ίδιο στη δεκαετία του ’90. Το τμήμα που αφορά το ναύαρχο Σπυρίδωνα Κονο-φάο (1923-2004) δωρήθηκε από τη σύζυγό του Βάσω Μου-σή Κονοφάου το 2004.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1765 έως: 1988

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα