Αρχείο Νικολάου Θεοτόκη

Τίτλος

Αρχείο Νικολάου Θεοτόκη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Nikolaos Theotokis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Νικόλαος Θεοτόκης, γιος του Ευστάθιου και της Μαρίας Τρίβολη, ήταν αρχιτέκτονας. Αδελφή του ήταν η Αδαμαντίνη, σύζυγος του H. Gyllenram, που ζούσε στο Μάλμο της Σουηδίας, και γιος του ο Ευστάθιος Θεοτόκης. Παρουσίαση περιεχομένου: Συμφωνητικά, πληρεξούσια και έγγραφα σχετικά με τη μίσθωση της οικίας Αδαμαντίνης Θεοτόκη, χήρας H. Gyllenram, στην Κέρκυρα, πληρεξούσιοι της οποίας ήσαν ο αδελφός της Νικόλαος Ε. Θεοτόκης και ο δικηγόρος Σπ. Μυλωνόπουλος, αποδείξεις πληρωμής στο Υδραγωγείο Κέρκυρας και ασφαλιστήρια πυρός (1923-1932). Επίσης, αλληλογραφία του Νικόλαου Θεοτόκη με τον γιο του Ευστάθιο και άλλους (1888-1914), έγγραφα και λογαριασμοί που αφορούν την επισκευή της οικίας Ν. Θεοτόκη, σημειωματάρια εξόδων, διάφορες σημειώσεις, ιστορικές και άλλες (1902-1931).

Θέματα

Ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Οικονομική ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 13:46:43

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Νικόλαος Ευσταθίου Θεοτόκης Γρασσέτι

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Θ. Δ. Φραγκόπουλου το 1986.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Κέρκυρα 39.62, 19.91972
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1888 έως: 1932

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα