Αρχείο οικογένειας Πετροπουλάκη

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Πετροπουλάκη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Petropoulakis Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η οικογένεια Πετροπουλάκη μαρτυρείται από το 1690. Πρόκειται για ισχυρή και πολυμελή οικογένεια της Μάνης με μέλη πολιτικούς και στρατιωτικούς και με μεγάλη επιρροή στην περιοχή Γυθείου, ήδη από τα προεπαναστατικά χρόνια. Η οικογένεια είχε παρουσία στην Επανάσταση του 1821, στις κρητικές επαναστάσεις, στον Μακεδονικός Αγώνα, στους Βαλκανικούς Πολέμους και στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην Κρητική Επανάσταση του 1866-1869 πήραν μέρος 8 μέλη της οικογένειας, ενώ στους Βαλκανικούς πολέμους 22 υπηρετούσαν στο στρατό. Οι πολιτικές πεποιθήσεις της οικογένειας ήταν συντηρητικές και φιλοβασιλικές, γεγονός που είχε δυσμενείς ή ευμενείς επιδράσεις στην τύχη των μελών της ανάλογα με τις περιστάσεις. Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό για τα παρακάτω κυρίως πρόσωπα: 1) Παναγιώτης Πετροπουλάκης (πατέρας του Δημητρίου) 2) Δημήτριος Πετροπουλάκης (Ράχη περ. 1800 - Αθήνα 1870) 3) Αναστάσιος Πετροπουλάκης (Ράχη περ. 1830 - 1892) 4) Λεωνίδας Δημητρίου Πετροπουλάκης (Ράχη 1829 - Αθήνα 1887) 5) Γεώργιος Λεωνίδα Πετροπουλάκης (Ράχη 1852 - Αθήνα ca.1910) 6) Παναγιώτης Πετροπουλάκης (Ράχη 1879 - Οσνίτσανη 1906) 7) Λεωνίδας Παναγιώτου Πετροπουλάκης (Ράχη 1881 - Οσνίτσανη 1906) 8) Πετρόπουλος ή Πέτρος Παναγιώτου Πετροπουλάκης (Ράχη 1890 - Μικρά Ασία 1921) 9) Δημήτριος Παναγιώτου Πετροπουλάκης (Ράχη 1876 - Αθήνα 1957) 10) Ιωάννης Παναγιώτου Πετροπουλάκης (Ράχη 1886 - Αθήνα ca.1950) 11) Στυλιανός Παναγιώτου Πετροπουλάκης (Ράχη 1895 - Αθήνα 1949) 12) Χαρίλαος Πετροπουλάκης Διάγραμμα ταξινόμησης ΦΑΚΕΛΟΣ 1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1828 - 1931) Υποφάκελος 1.1 Δημήτριος Πετροπουλάκης (1847 - 1868) Υποφάκελος 1.2 Λεωνίδας Δημητρίου Πετροπουλάκης (1861 - 1887) Υποφάκελος 1.3 Λεωνίδας Πετροπουλάκης (1906 - 1914) Υποφάκελος 1.4 Πετρόπουλος (Πέτρος) Πετροπουλάκης (1912 - 1921) Υποφάκελος 1.5 Δημήτριος Παναγιώτου Πετροπουλάκη (1913 - 1922) Υποφάκελος 1.6 Ιωάννης Παναγιώτου Πετροπουλάκης (1905 - 1923) Υποφάκελος 1.7 Χαρίλαος Πετροπουλάκης (1914 - 1916) Υποφάκελος 1.8 Αλλα μέλη της οικογένειας ΦΑΚΕΛΟΣ 2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ (1909 - 1939) Οι υποφάκελοι 2.1 - 2.3 αφορούν την στρατιωτική υπηρεσία του Στυλιανού. Υποφάκελος 2.4 Προσωπική αλληλογραφία (1913 - 1933) Υποφάκελος 2.5 Διάφορα ΦΑΚΕΛΟΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (1911 - 1929) Υποφάκελος 3.1 Φύλλα εφημερίδων (1911 - 1929) Υποφάκελος 3.2 Αποκόμματα εφημερίδων (1936 - 1937) Βλ. και την αναλυτική περιγραφή του αρχείου στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91/%CE%A0%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%97__%CE%9F%CE%99%CE%9A.pdf

Θέματα

Ιστορία, Στρατιωτική ιστορία, Ιστορία της οικογένειας, Κρητική Επανάσταση, Μακεδονικός Αγώνας, Βαλκανικοί πόλεμοι, Μικρασιατική Εκστρατεία, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 18:50:55

Μέγεθος

3 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Στυλιανός Πετροπουλάκης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο της οικογένειας Πετροπουλάκη διέσωσε ο νεώτερος γιος της οικογένειας Στυλιανός και μετά το θάνατό του περιήλθε στον αδελφό της γυναίκας του Μαρίας Ιωάννη Αναστασόπουλο, ο οποίος το δώρισε στο Ε.Λ.Ι.Α. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέρος του υλικού καταστράφηκε στην κατοχή μαζί με το σπίτι των Πετροπουλάκηδων από τους Γερμανούς.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Μάνη
Μάντσεστερ
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1828 έως: 1939

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα