Αρχείο Κωνσταντίνου Καραβίδα

Τίτλος

Αρχείο Κωνσταντίνου Καραβίδα

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Konstantinos Karavidas Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Κωνσταντίνος Καραβίδας (1870-1973) σπούδασε Νομικά στην Αθήνα. Εργάστηκε ως υπάλληλος σε διάφορους δημόσιους φορείς (νομαρχίες, Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, Αρμοστεία Σμύρνης, Αγροτική Τράπεζα). Έγραψε πολλά άρθρα σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής στα πλαίσια μιας τοπικής/κοινοτικής οργάνωσης. Το τμήμα αυτό του αρχείου Καραβίδα περιλαμβάνει αυτοσχέδια τεύχη με χειρόγραφα ποιημάτων του, δακτυλόγραφα κείμενά του και αλληλογραφία της Επιτροπής δια την επανέκδοσιν των απάντων του Κ. Δ. Καραβίδα με την κόρη του Ζωή Καλλιγά-Καραβίδα και τους διοικητές της Αγροτικής και της Εθνικής Τράπεζας. Περιέχονται επίσης φωτοτυπημένα αντίγραφα βιβλίων του Καραβίδα, φωτοτυπία επιστολής του προς τον Παπαναστασίου από τη Σμύρνη (30.6.1922) με ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για την κατάσταση στο μέτωπο και η αλληλογραφία της Ζωής Καλλιγά-Καραβίδα με τη διοίκηση του Ταμείου Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης.

Θέματα

Ιστορία, Λογοτεχνία, Κοινωνική ιστορία, Μικρασιατική Εκστρατεία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 18:46:29

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : βιβλία

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Κωνσταντίνος Καραβίδας

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά της κόρης του, Ζωής Καλλιγά-Καραβίδα.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Σμύρνη 38.41273, 27.13838
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1909 έως: 1981

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα