Αρχείο Πύρρου Καραπάνου

Τίτλος

Αρχείο Πύρρου Καραπάνου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Pyrros Karapanos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Πύρρος Καραπάνος ήταν έμπορος, στέλεχος του κόμματος των Φιλελευθέρων και γερουσιαστής (1933). Το αρχείο περιέχει την αλληλογραφία του Καραπάνου με διάφορα στελέχη του κόμματος των Φιλελευθέρων σχετικά με τη χρηματική ενίσχυση του κόμματος, αποδείξεις εισφορών του ιδίου στο κόμμα (1933), αλληλογραφία με διάφορους για εξυπηρετήσεις (1916-1933), εμπορική αλληλογραφία (με τους Α. Χωρέμη και Δ. Ψάθη, την Iovική Τράπεζα και την Société Générale de Crédit Industriel et Commercial, 1917-1926), διάφορα τιμολόγια ελληνικών και ξένων εταιρειών (1926-1931).

Θέματα

Ιστορία, Πολιτική, Πολιτική ιστορία, Οικονομική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-27 18:23:58

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Πύρρος Καραπάνος

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά από τον Π. Βέργο το 1993.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Άρτα 39.16056, 20.98528
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1916 έως: 1933

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα