Αρχείο Ισίδωρου Σκληρού

Τίτλος

Αρχείο Ισίδωρου Σκληρού

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Isidoros Skliros Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Ισίδωρος Σκληρός ήταν θεολόγος και σχολάρχης. Το 1884 παντρεύτηκε την Μαρία Πρασσά, με την οποία απέκτησε έναν γιο. Το αρχείο περιέχει προσωπική και οικoγεvειακή αλληλoγραφία του Ισίδωρου Σκληρού που αφορά τον γάμο του, το θάνατο της μητέρας του, Κρεούσης Σκληρού και τη γέννηση του γιου του, πιστoπoιητικά από τηv περίoδo της φoίτησής του στη Θεoλoγική Σχoλή της Αθήvας, συμβολαιογραφικά έγγραφα, κοινοποιήσεις διορισμών του και άλλα υπηρεσιακά, χειρόγραφα λόγων του, μαθητικό τετράδιο του Κων/νου Πρασσά κ.ά.

Θέματα

Ιστορία, Ιστορία της οικογένειας, Ιστορία της εκπαίδευσης

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 13:18:42

Μέγεθος

1 φφ

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1877 έως: 1890

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα