Αρχείο Βασίλη Φίνου

Τίτλος

Αρχείο Βασίλη Φίνου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Vasilis Finos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Βασίλειος Φίνος (γενν. 1900) σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε την ειδικότητα του παιδιάτρου. Εξελέγη υφηγητής Παιδιατρικής και χρημάτισε επί σειρά ετών μέλος του Συμβουλίου Μητρότητος και Παιδικών Ηλικιών του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Το αρχείο αποτελείται από προσωπικά έγγραφα και αλληλογραφία του Φίνου, όπως και ανακοινώσεις, πρακτικά, νόμο ιδρύσεως Πρεβεντορίων, διαιτολόγια σχετικά με το Συμβούλιο Μητρότητος και Παιδικών Ηλικιών του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. 1.1 Προσωπικά έγγραφα (1919-1947): πιστοποιητικά στρατιωτικής θητείας, βεβαιώσεις, δελτίο ταυτότητος κ.ά. 1.2 Συμβούλιο Μητρότητος και Παιδικών Ηλικιών (1943-1954): ανακοινώσεις και πρακτικά συμβουλίου, νόμος ιδρύσεως πρεβεντορίων, διαιτολόγια πρεβεντορίων και παιδικών εξοχών. 1.3 Προσωπική αλληλογραφία (1916-1924).

Θέματα

Ιστορία, Ιστορία της ιατρικής, Παιδιατρική, Κοινωνική πρόνοια

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:11:22

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1916 έως: 1954

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα