Ταμείον Απαλλοτριώσεων Αρχαιολογικών Χώρων

Τίτλος

Ταμείον Απαλλοτριώσεων Αρχαιολογικών Χώρων

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Fund of Archaeological Sites' Expropriation (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το Ταμείον Απαλλοτριώσεων Αρχαιολογικών Χώρων συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το άρθρο 6 του Νόμου 4212/1929 "Περί κυρώσεως του από 23 Μαρτίου 1929 Ν.Δ περί χαρακτηρισμού ως αρχαιολογικού χώρου τμήματος της πόλεως των Αθηνών". Το 1961 μετονομάστηκε σε Ταμείον Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (άρθρ. 16 παρ. 1 του Ν.Δ. 4177/1961 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας, της διεπούσης την Υπηρεσίαν Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως και το Ταμείον Απαλλοτριώσεων Αρχαιολογικών Χώρων"). Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και έχει έδρα την Αθήνα. Η συλλογή περιέχει δύο βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων της Επιτροπής του Ταμείου Απαλλοτριώσεων Αρχαιολογικών Χώρων. Το πρώτο καλύπτει την περίοδο 1935-1944 και το δεύτερο την περίοδο 1945-1953.

Θέματα

Ιστορία, Αρχαιολογία, Διαχείριση αρχαιολογικών πόρων

Τελευταία τροποποίηση

2019-01-14 14:30:43

Μέγεθος

2 βιβλία πρακτικών

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Θεόδωρου Πάνζαρη, Μάρτιος 2004.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1935 έως: 1953

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα