Αρχείο Γαλλοελληνικής Εταιρείας Εκρηκτικών Υλών και Χημικών Προϊόντων

Τίτλος

Αρχείο Γαλλοελληνικής Εταιρείας Εκρηκτικών Υλών και Χημικών Προϊόντων

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Archive of the French-Greek Company of Explosives and Chemical Products (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η εταιρεία συστήθηκε το 1893 στην Ελλάδα και λειτούργησε στη θέση Κτυπητό στην Αθήνα. Περιεχόμενο του αρχείου: Υποφάκελος 1.1 Καταστατικό, ΦΕΚ, συμβολαιογραφικά (1893-1982). Αλληλογραφία της εταιρείας (1893-1910). Υποφάκελος 1.2 Εγχειρίδιο πυροτεχνουργικής (1916), Σκριπ (10/11/1909), τρεις κατάλογοι των προϊόντων της εταιρείας. Έκθεση επιθεώρησης εταιρείας (1894), μισθολόγιο (1953-1967), δελτία αποστολής (1975-1976). Ποικίλα.

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Οικονομική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:15:57

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Βασίλειος Ασημακόπουλος

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Παλιά πρόσκτηση χωρίς αριθμό εισαγωγής. Δωρεά Βασίλειου Ασημακόπουλου (Μάρτιος 2002).

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1893 έως: 1976

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα