Αρχείο Ιωάννη Κοκοτίνη

Τίτλος

Αρχείο Ιωάννη Κοκοτίνη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ioannis Kokotinis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Ιωάννης Κοκοτίνης υπηρέτησε στη Χωροφυλακή και διακρίθηκε πολλές φορές για τη δράση του. Το αρχείο περιέχει κυρίως υπηρεσιακή αλληλογραφία της Χωροφυλακής και εγκύκλιους διαφόρων υπουργείων (Στρατιωτικών, Εσωτερικών, Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως) για διοικητικά και οικονομικά ζητήματα (ηθικές αμοιβές, εκπτώσεις, απαγορεύσεις, πειθαρχικά). Επίσης, έγγραφα σχετικά με διοικητικές εκτοπίσεις, τα αφροδίσια και λοιμώδη νοσήματα, την καταπολέμηση της ληστείας, τις αγορανομικές διατάξεις και τον έλεγχο κοινωνικών φρονημάτων. Περιέχονται ακόμη λίγες προσωπικές επιστολές προς τον Κοκοτίνη, καθώς και ορισμένα τεκμήρια που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία του (μητρώο, εκθέσεις αξιολόγησης, έκθεση για τις ηρωικές του πράξεις και συλλήψεις ληστών στις περιοχές Καλαμπάκας, Κατερίνης, Έδεσσας και Καρδίτσας).

Θέματα

Ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Σώματα ασφαλείας, Δημόσια διοίκηση, Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Χωροφυλακή

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-27 17:51:04

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Στερεά Ελλάδα 38.35243, 23.13995
Θεσσαλία 39.40224, 21.98364
Μακεδονία 40.63978, 22.94516
Θράκη 41, 25.5
Καλαμπάκα 39.70444, 21.62694
Κατερίνη 40.26956, 22.50608
Έδεσσα 40.8026, 22.04751
Καρδίτσα 39.36556, 21.92167
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1916 έως: 1970

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 108, Βίλα Καπαντζή

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Περιοχή

Μακεδονία

Χώρα

Ελλάδα