Αρχείο Σπυρίδωνα Σωτηριάδη

Τίτλος

Αρχείο Σπυρίδωνα Σωτηριάδη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Spyridon Sotiriadis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο δικηγόρος Σπυρίδων Σωτηριάδης ήταν συνήγορος υπεράσπισης του Α. Γούδα στη δίκη των Έξι και αδελφικός φίλος του Νικολάου Πλαστήρα. Η συλλογή περιέχει 110 χειρόγραφες επιστολές και τηλεγραφήματα του Νικόλαου Πλαστήρα προς τον Σπύρο Σωτηριάδη και τη Σοφία (;) σχετικά με τα πολιτικά τεκταινόμενα και την υγεία του (1924-1939). Από τις επιστολές φαίνεται ότι ο Σωτηριάδης συμπαραστάθηκε πολύ στον Πλαστήρα κατά τη διάρκεια της ασθένειας του τελευταίου στις αρχές του 1924 όταν έφυγε μυστικά για τη Γαλλία (Νταβός, Παρίσι) για θεραπεία [επισήμως είχε ανακοινωθεί ότι έφευγε απλώς για ταξίδι αναψυχής]. Στις επιστολές αναφέρεται συχνά στα θέματα της υγείας του μέχρι και το 1939, αλλά και στα πολιτικά τεκταινόμενα της χώρας ακόμη και όταν δεν συμμετείχε ενεργά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιστολές του Πλαστήρα σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα ειδικά την περίοδο της δικτατορίας του Παγκάλου και του κινήματος της 6ης Μαρτίου 1933. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιστολή του Πλαστήρα στις 10/6/1926, όπου εξηγεί πώς απέτυχε το κίνημα που οργάνωνε τέσσερις μήνες για την ανατροπή του Παγκάλου και αποκαλεί «ηλίθιες» τις τελευταίες κινήσεις του Βενιζέλου.

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Δικτατορία Παγκάλου, Πλαστήρας Νικόλαος, Κίνημα Πλαστήρα

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 18:32:47

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Σπυρίδων Σωτηριάδης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά από δημοπρασία Στ. Φράττη, Απρίλιος 2014.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1924 έως: 1939

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα