Αρχείο Ευάγγελου Χεκίμογλου (Συλλογή)

Τίτλος

Αρχείο Ευάγγελου Χεκίμογλου (Συλλογή)

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Evangelos Chekimoglou (Collection) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Ευάγγελος Χεκίμογλου είναι διδάκτωρ οικονομικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με την νεότερη οικονομική και κοινωνική ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, καθώς και με την ιστορία του Αγίου Όρους. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών και έχει επιμεληθεί εκθέσεις ιστορικών τεκμηρίων. Ακόμη έγραψε σενάρια ιστορικών ντοκιμαντέρ και παρήγαγε τηλεοπτικές εκπομπές. Ως αρθρογράφος έχει συνεργαστεί με τις εφημερίδες "Αγγελιοφόρος", "Μακεδονία", "Θεσσαλονίκη", "Ελεύθερος Τύπος". Η συλλογή περιέχει επιφυλλίδες και άρθρα (τα περισσότερα σχετικά με την ιστορία της Θεσσαλονίκης) του Ευάγγελου Χεκίμογλου στις εφημερίδες "Μακεδονία", "Θεσσαλονίκη", "Αγγελιοφόρος", "Τύπος της Κυριακής". Βλ. και την αναλυτική περιγραφή της συλλογής στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A7%CE%95%CE%9A%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%93%CE%9B%CE%9F%CE%A5_%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A3.pdf.

Θέματα

Ιστορία, Τύπος, Αρθρογραφία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Ιστοριογραφία, Ιστορία της Θεσσαλονίκης,

Τελευταία τροποποίηση

2019-01-30 12:04:37

Μέγεθος

6 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ευάγγελος Χεκίμογλου

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά του Ευάγγελου Χεκίμογλου τον Ιούνιο του 2013.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Θεσσαλονίκη 40.64361, 22.93086
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1996 έως: 2005

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 108, Βίλα Καπαντζή

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Περιοχή

Μακεδονία

Χώρα

Ελλάδα