Αρχείο Αργυρώς Κουρεμέτη

Τίτλος

Αρχείο Αργυρώς Κουρεμέτη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Argyro Kouremeti Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο της Αργυρώς Κουρεμέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες τεκμηρίων: – Επιστολές στρατευμένων (Ρηγόπουλος Γεώργιος, οπλίτης, 30/1/1941 – 28/3/1941, έξι επιστολές. Βουκουφτσής Χαρίλαος, αξιωματικός, 6/2/1941 – 28/3/1941, τέσσερις επιστολές). – Σχέδια απαντήσεων της Αργυρώς Κουρεμέτη. – Ταχυδρομικά δελτάρια με τοπία της Ελλάδας που έχουν αποσταλεί στην Αργυρώ και τον Αντώνη Κουρεμέτη (1949-1996). – Τέσσερις μικρές φωτογραφίες.

Θέματα

Ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-16 21:58:55

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1941 έως: 1996

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα