Αρχείο Γαβριήλ Γαβριηλίδη

Τίτλος

Αρχείο Γαβριήλ Γαβριηλίδη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Gabriel Gabrielidis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Γαβριήλ Γαβριηλίδης του Λέοντος ήταν δικηγόρος. Διετέλεσε κατά καιρούς νομικός σύμβουλος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου, του Οργανισμού Περιθάλψεως και Ο Γαβριήλ Γαβριηλίδης του Λέοντος ήταν δικηγόρος. Διετέλεσε κατά καιρούς νομικός σύμβουλος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ρόδου, του Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (ΟΠΑΙΕ), του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών (1962-1983) κ.ά. Ο Γαβριηλίδης φαίνεται ότι ήρθε σε σύγκρουση με τον Οργανισμό Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος και ανέλαβε την υπεράσπιση υποθέσεων εβραϊκών περιουσιών που ο οργανισμός δεν απέδιδε στους δικαιούχους του. Ο Οργανισμός Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (ΟΠΑΙΕ) ιδρύθηκε το 1949 με σκοπό την περίθαλψη και αποκατάσταση των Εβραίων που θα επέστρεφαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Βασική αρμοδιότητα ήταν η διαχείριση των περιουσιών των Εβραίων που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και η απόδοσή τους στους κληρονόμους τους. Οι χρονικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν για την κατάθεση αιτήσεων εκ μέρους των παθόντων συντέλεσαν ώστε πολλές περιουσίες Εβραίων να μην αποδοθούν στους δικαιούχους. Ο Γαβριηλίδης ανέλαβε την υπεράσπιση πολλών τέτοιων υποθέσεων. Το αρχείο περιέχει έγγραφα που αφορούν τη δραστηριότητά του Γαβριηλίδη ως νομικού συμβούλου διαφόρων εβραϊκών οργανισμών και την υπεράσπιση Εβραίων ενώπιον του ΟΠΑΙΕ. Φάκελος 1: Οργανισμοί–Κοινότητες: Εσωτερικός Κανονισμός ΟΠΑΙΕ» (1920-1953), Εβραϊκό Μουσείο (1977), Κοινοτικά (1953-1971), Ισραηλιτική Κοινότης Ρόδου (1947-1960, κυρίως 1954-1960), δικαστικά έγγραφα και αλληλογραφία σχετικά με τη διεκδίκηση περιουσιών ισραηλιτών της Ρόδου. Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, αναγνώριση Σωματείου, καταστατικό κ.λπ. (1956-1957). Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, αγορά οικοπέδου σχολείου (1957-1960). Φάκελος 2: Γνωματεύσεις Μπίλλη. Γνωματεύσεις του Γαβριηλίδη για λογαριασμό της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών (1962-1987). Φάκελος 3: Γαβριηλίδης. Φάκελος 4: Υποθέσεις Νεγρίν (Σαμουήλ Νεγρίν, Μεναχέμ Μωυσέως Νεγρίν) κατά ΟΠΑΙΕ. Φάκελος 5: Κληροδοτήματα–κληρονομιές. Φάκελος 6: Υπόθεση Μέρντεν. Φάκελος 7: Κοφίνας Ηλίας. Φάκελος 10: Ισαάκ Γαβριηλίδης. Φάκελος 11: Ποικίλα.

Θέματα

Ιστορία, Ιστορία των Εβραίων, Εβραίοι της Ελλάδας, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Ολοκαύτωμα

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:13:54

Μέγεθος

5 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Γαβριήλ Γαβριηλίδης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά από τον Σάμη Γαβριηλίδη, γιο του Γαβριήλ Γαβριηλίδη

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1947 έως: 1995

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα