Αρχείο Γρηγόριου Τριανταφυλλίδη

Τίτλος

Αρχείο Γρηγόριου Τριανταφυλλίδη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Grigorios Trintafyllidis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Γρηγόριος Τριανταφυλλίδης ήταν δικηγόρος εγκατεστημένος στο Παρίσι. Ήταν πρόεδρος του Συνεδρίου Ελληνικών Παροικιών (με αντιπροσώπους από εννέα χώρες: Γαλλία, Αγγλία, Ελβετία, Ολλανδία, Ρωσία, Ρουμανία, Αίγυπτος, Τυνησία, ΗΠΑ) που έγινε στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 1916 για να υποστηριχθεί η κυβέρνηση Βενιζέλου και η σύμπραξη της Ελλάδας με τη Συμμαχία. Ήταν παντρεμένος με την Αικατερίνη Ηλιάσκου με την οποία είχε αποκτήσει μία κόρη. Πέθανε στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 1939 και ετάφη στο νεκροταφείο του Père Lachaise. Το αρχείο περιλαμβάνει πέντε επιστολές του υπουργού Εξωτερικών Νικολάου Πολίτη προς Γρ. Τριανταφυλλίδη σχετικές με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας (1914-1915), εκκλήσεις, ανακοινώσεις, επιστολές –προς βασιλέα, πρωθυπουργό Γαλλίας A. Briand, βρετανό πρεσβευτή F. Bertie- και τηλεγραφήματα του προέδρου του Συνεδρίου Ελληνικών Παροικιών στο Παρίσι, Γρηγορίου Τριανταφυλλίδη, καθώς και τα σχετικά αποκόμματα Τύπου (1916). Περιλαμβάνονται επίσης το επίσημο κληρονομητήριο του Κωνστ. Ηλιάσκου- πεθερού του Τριανταφυλλίδη- (1909) και επιστολές, σχέδιο και λογαριασμοί του J. Poulain et Fils προς την κόρη Γρ. Τριανταφυλλίδη για το ταφικό μνημείο του πατέρα της στο νεκροταφείο του Pere Lachaise (1939-1940).

Θέματα

Ιστορία, Ελληνισμός της διασποράς, Παροικιακός ελληνισμός, Συνέδριο ελληνικών παροικιών, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:45:04

Μέγεθος

1 φάκελος RB

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Ακίνητη Εικόνα : σχέδια

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά, Οκτώβριος 2001.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Παρίσι 48.85341, 2.3488
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1909 έως: 1940

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα