Συλλογή τεκμηρίων: Αθήνα - Σχέδιο πόλεως

Τίτλος

Συλλογή τεκμηρίων: Αθήνα - Σχέδιο πόλεως

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Documents Collection: Athens - City Plan (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το υλικό φαίνεται ότι συγκεντρώθηκε για να χρησιμεύσει στις μελέτες για την αναδιοργάνωση του τραμ της Αθήνας και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Αθήνας–Κηφισιάς στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Το αρχείο αποτελείται από μελέτες που αφορούν τη σύνταξη του νέου σχεδίου πόλεως των Αθηνών, τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων μέσων μεταφοράς και την ύδρευση της πόλης κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι εξής μελέτες και έντυπα: – Ύδρευση Αθηνών-Πειραιώς (1891-1902): Mission Francaise des Ponts et Chaussées, Rapport sur l’adduction des eaux de Stymphale. Athènes. Alimentation d’eau et assainissement des villes d’Athènes et du Pirée. Irrigation des plaines de Corinthe et d’Attique, Athènes, 1891. Έκθεσις αιτιολογική του νομοσχεδίου περί υδραυλικών έργων, 1902. – Νέο σχέδιο πόλεως Αθηνών (1924-1925): Έκθεσις της Επιτροπής Εκπονήσεως Νέου Σχεδίου Αθηνών, Καλλιθέας, Φαλήρων και Πειραιώς (νόμοι 1709 και 2841). Επί τη υποβολή προς έγκρισιν του νέου σχεδίου Αθηνών, [Αθήνα] 1924. Διαγράμματα της Επιτροπής Εκπονήσεως Νέου Σχεδίου Αθηνών, Καλλιθέας, Φαλήρων και Πειραιώς (νόμοι 1709 και 2841). Επί τη υποβολή προς έγκρισιν του νέου σχεδίου Αθηνών, [Αθήνα] Ιούνιος 1924. Στυλιανού Λελούδα, Επί του σχεδίου πόλεως Αθηνών. Ομιλία γενομένη εν τη αιθούση της Αρχαιολογικής Εταιρείας την 10η Απριλίου 1925. – Τραμ, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος (1930-1934): Electric Transport Company Ltd. Survey & Construction Department, Reconstruction of Athens-Kephissia Railway (details), Athens, the 19th January 1934 (πρόκειται για διαγράμματα σχετικά με την αναδιοργάνωση της γραμμής ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Αθήνας–Κηφισιάς). Περιέχεται επίσης το κείμενο και ο άτλαντας διαγραμμάτων της μελέτης: Etude critique des conditions actuelles du roulement des véhicules sur rails. Exposé des perfectionnements à y apporter pour améliorer celles-ci, réduire les frais d’ exploitation et créer des matériels économiques à plus grande capacité. Description du matériel brevets P. Algrain (κείμενο και άτλαντας διαγραμμάτων). Συμπληρωματικές πηγές στο Ε.Λ.Ι.Α.: Αρχείο Σταμάτη Μερκούρη: Χαρτογραφικό υλικό σχετικά με τις εργασίες για τη σύνταξη σχεδίου πόλεως Αθηνών την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα (Φάκελος 3). Αρχείο Γεωργίου Στρέιτ: Έκθεσις της Επιτροπής προς επεξεγασίαν του νομοσχεδίου περί υδρεύσεως και κατασκευής υπονόμων των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και προαστίων (στον υποφάκελο 8.2, σύμφωνα με την ισχύουσα ταξινόμηση. Το αρχείο αναταξινομείται). Αρχείο Δημήτριου Καλλιμασιώτη: Διαγράμματα και μελέτες για τα έργα διαρρύθμισης του λιμένα Πειραιώς. Σε τρία τεκμήρια υπάρχει η υπογραφή του Αντώνιου Σαρηγιάννη. Η έκθεση της Επιτροπής Εκπονήσεως Νέου Σχεδίου Αθηνών έχει χειρόγραφες σημειώσεις στις σελίδες που αναφέρονται στο τραμ και τον ηλεκτρικό και γι’ αυτό υποθέτουμε ότι χρησιμοποιήθηκε από τον Σαρηγιάννη στις μελέτες για τα έργα αυτά.

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Πολεοδομία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 20:45:34

Μέγεθος

1 RB

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Χρήστος Παπουτσάκης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το υλικό προέρχεται από τη συλλογή του Χρήστου Παπουτσάκη. Δωρήθηκε από τον Χρήστο Παπουτσάκη με την ευγενική φροντίδα της Άντειας Φραντζή, Μάρτιος 2001.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1891 έως: 1934

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα