Αρχείο Στέφανου Μακρυμίχαλου

Τίτλος

Αρχείο Στέφανου Μακρυμίχαλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Stephanos Makrymichalos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Στέφανος Μακρυμίχαλος (Πύργος Αν. Ρωμυλίας 1902 - Αθήνα ;) ήταν ασφαλιστής. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και οικονομικά στο Λονδίνο. Υπήρξε πρόεδρος της ασφαλιστικής εταιρείας «Αδελφοί Μακρυμίχαλοι» που ιδρύθηκε το 1914. Η εταιρεία διέθετε τμήματα Ασφαλειών (αντιπρόσωπος της The London Assurance) και δραστηριοποιούνταν στους κλάδους θαλάσσης - πυρός (εταιρεία «Πρόοδος»), ατυχημάτων αεροπορικών μεταφορών (αντιπροσώπευε ξένες εταιρείες). Στη δεκαετία του 1960 ήταν εισαγωγείς του φωταερίου Pibigas. Ο Μακρυμίχαλος ήταν φιλοτελιστής (από τους ιδρυτές της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας και εκδότης - υπεύθυνος του περιοδικού Φιλοτέλεια για πολλά χρόνια), τέκτονας και μέλος του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών (διετέλεσε ανώτατο στέλεχος και στις δύο εταιρείες) Ήταν παντρεμένος με την Αικαταερίνη Τρωϊάνου (ήταν απόγονος του δημάρχου Μυκόνου Μ. Σολωμού την περίοδο 1863-1866) και είχε δύο παιδιά. Τα ενδιαφέροντά του ήταν ποικίλα και έγραψε πολλά βιβλία και άρθρα ιστοριοδιφικού ενδιαφέροντος (περίπου 150). Το αρχείο του Στέφανου Μακρυμίχαλου περιλαμβάνει υλικό που αφορά τις ιστοριοδιφικές του έρευνες και λευκώματα αποκομμάτων και δημοσιευμάτων του. Περιλαμβάνει αντίγραφα από τα αρχεία της οικογένειας Γρυπάρη, του αρχείου Μυκόνου (από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους), αρχείο Σκυλίσση, κείμενα διαφορόρων άρθρων του Μακρυμίχαλου και του υλικού τεκμηρίωσής τους που αφορούν τις μελέτες του Μακρυμίχαλου. Άρθρο σχετικά με το υπόμνημα του Γ. Γρυπάρη και Σολωμού "περί ερημονήσων" στην Εθνοσυνέλευση του 1864. Περιέχεται υλικό που αφορά τη συγγραφή του άρθρου: βιογραφικά σημειώματα, γενεαλογικά της οικογένειας Γρυπάρη, το κείμενο της μελέτης του Μακρυμίχαλου, αντίγραφο του υπομνήματος κ.λπ.). Αρχείο Γεωργίου Γρυπάρη Αντίγραφα των εγγράφων του αρχείου Γεωργίου Γρυπάρη, ανώτατου δικαστικού και πληρεξουσίου Μυκόνου στην Εθνοσυνέλευση του 1864 που μαζί με τον Μ. Σολωμό είχαν υποβάλει υπόμνημα «περί των εις την Μύκονον ανηκουσών ερημονήσων». Το υλικό του αρχείου του Γ. Γρυπάρη περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν τον ίδιο και την οικογένεια Γρυπάρη: οικονομικά, αλληλογραφία (οικογενειακή και κοινοποιήσεις διορισμών του Γεωργίου κ.λπ. 1689-1889). Τα έγγραφα του αρχείου παραχωρήθηκαν στον Μακρυμίχαλο από την την Καίτη Σακελλαροπούλου, απόγονο της οικογένειας Γρυπάρη (ο Γεώργιος ήταν προπάππους της). Η οικογένεια Γρυπάρη υπήρξε από τις πιο ισχυρές της Μυκόνου (ο Θεόδωρος Γρυπάρης διετέλεσε δήμαρχος Μυκόνου (1891-1895, 1903-1907). Αρχείο Μυκόνου (ο τίτλος είναι αποδιδόμενος) Αντίγραφα εγγράφων από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους που αφορούν τη Μύκονο (1842-1906), άρθρα του Μακρυμίχαλου στην τοπική εφημερίδα Νέα Μύκονος κ.λπ. Αρχείο Σκυλίσση Έγγραφα από το αρχείο του Ιωάννη Ισίδωρου Σκυλίσση (ή Σκυλίτση), εκδότη των εφημερίδων "Εφημερίς της Σμύρνης" και "Ημέρα Τεργέστης". Το υλικό αφορά την "Ημέρα" και περιλαμβάνει αλληλογραφία με τις αυστριακές αρχές και οικονομικά έγγραφα αναφορικά με την ίδρυση της εφημερίδας, την μετεγκατάστασή της στη Βιέννη (1861) και την επιστροφή στην Τεργέστη (1863). Περιλαμβάνονται τα πρωτότυπα, μεταγραφές και μεταφράσεις των εγγράφων. Το μεγαλύτερο μέρος των εγγράφων έχει δημοσιευτεί στο: Στεφ. Μακρυμίχαλος, «Η έκδοση της εφημερίδος «Ημέρα» στην Τεργέστη στα 1855. Από την ανέκδοτη αλληλογραφία του ιδρυτού της Σμυρναίου λογίου και δημοσιογράφου Ι.Ισ. Σκυλίτση», ανάτυπο από το περ. Ο Ερανιστής τ. 43, Αθήνα 1970. Διάφορα άρθρα του Μακρυμίχαλου Υλικό που αφορά διάφορες μελέτες του: Ο Καπετάν Κεφαλάς και η "Θαλάσσιος νομοθεσία" του, μελέτη για τον μυκονιάτη ποιητή Νικηφόρο Καλογερά, τους ελληνικούς πορτολάνους, τα ταχυδρομεία Κρητικής Πολιτείας, τα γραμματόσημα Κρήτης κ.λπ. , βιογραφικά σημειώματα που αφορούν τις οικογένειες Μακρυμίχαλου και Σολωμού, έγγραφα από το αρχείο της οικογένειας Μακρυμίχαλου κ.λπ. Τα λευκώματα αποκομμάτων και δημοσιεύσεων καλύπτουν την επαγγελματική, ιστοριοδιφική, και φιλοτελιστική δραστηριότητα του Μακρυμίχαλου καθώς και τη δράση του ως ανώτατου στέλεχος τεκτονικών στοών και του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών από το 1915 έως το 1975.

Θέματα

Ιστορία, Τοπική ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Διανοητική ιστορία, Ασφαλιστικές εταιρείες, Τύπος, Εφημερίδες

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 20:01:44

Μέγεθος

2 αρχειακά κουτιά και 28 λευκώματα αποκομμάτων

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γερμανικά

Ιταλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Στέφανος Μακρυμίχαλος

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1915 έως: 1975

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο του Στέφανου Μακρυμίχαλου εισήχθη στο Ε.Λ.Ι.Α. σε δύο τμήματα. Το υλικό που αφορά τις ιστοριοδιφικές του έρευνες εισήχθη στη δεκαετία του 1990, δωρεά της οικογένειας Μακρυμίχαλου. Τα λευκώματα αποκομμάτων και εργογραφίας του εισήχθησαν τον Σεπτέμβριο του 2006, δωρεά του εγγονού του Στέφανου Μακρυμίχαλου.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Μύκονος 37.44529, 25.32872
Τεργέστη 45.64953, 13.77678
Βιέννη, Αυστρία
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1689 έως: 1975

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα