Αρχείο Κτήματος "Καραλάρ"

Τίτλος

Αρχείο Κτήματος "Καραλάρ"

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : "Karalar" Estate Archive (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο περιλαμβάνει τεκμήρια σχετικά με τη διαχείριση του κτήματος «Καραλάρ» στη Θεσσαλία, που ανήκε εξ ημισείας και εξ αδιαιρέτου στις Αλεξάνδρα Δ. Κουκλέλη και Μυρσίνη Π. Γούτου: οκτώ (8) οικονομικά κατάστιχα (καθολικά, ημερολόγια) της περιόδου 1912-1926, λυτά έγγραφα (δηλώσεις φόρων εισοδήματος εκ γαιών, οικοδομών, καθαράς προσόδου, δηλώσεις ζώων, αποδείξεις, δηλώσεις, διπλότυπα είσπραξης φόρων κ.λπ., 1919-1930) και δύο (2) κτηματολογικούς χάρτες σε κλίμακα 1:10000 και 1:5000.

Θέματα

Ιστορία, Οικονομική ιστορία, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Ιστορική γεωγραφία

Τελευταία τροποποίηση

2021-09-10 18:29:02

Μέγεθος

1 φάκελος και 8 κατάστιχα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Αργίνης Μιχ. Γούτου (νύφη της Μυρσίνης Γούτου), Ιανουάριος 2000.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Θεσσαλία 39.40224, 21.98364
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1912 έως: 1930

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τύποι Χαρτών

Κτηματολογικοί χάρτες

Γεωγραφική Κάλυψη Χαρτών

Θεσσαλία

Χρονική Κάλυψη Χαρτών

Νεότερη και σύγχρονη περίοδος

Αριθμός Χαρτών

2

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα