Αρχείο οικογένειας Στεφάνου

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Στεφάνου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Stefanou Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η οικογένεια Στεφάνου καταγόταν την Πελοπόννησο και εγκαταστάθηκε στη Ζάκυνθο μετά τα Ορλωφικά. Ο Παναγιώτης-Μαρίνος Στεφάνου (1791-1863) Σπούδασε γιατρός στην Πίζα και στο Παρίσι και το 1813 επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου άσκησε το επάγγελμά του ιατροχειρούργου. Ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας και της Επιτροπής Αγώνος Ζακύνθου. Μετά από πρόταση του άγγλου αρμοστή μεσολάβησε για την απελευθέρωση των γυναικών του χαρεμιού του Χουρσίτ Πασά που αιχμαλωτίστηκαν μετά την άλωση της Τριπολιτσάς. Τιμήθηκε από την Γ΄Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας (1827) και από τον Οθωνα. Ο Διονύσιος, γιος του Παναγιώτη-Μαρίνου Στεφάνου (1835-1916) σπούδασε νομική στην Αθήνα και στο Παρίσι. Το 1864 διορίστηκε ειρηνοδίκης στην Κέρκυρα και έγινε αρεοπαγίτης το 1873. Το 1882 διορίστηκε νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Το 1888 προήχθη σε δικαστικό σύμβουλο του Υπουργείου Οικονομικών και πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου. Ο Δ. Στεφάνου πρωτοεξελέγη βουλευτής το 1890, ενώ από το 1893 ως το 1895 διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης και Εξωτερικών. Μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο έλαβε μέρος μαζί με τον έλληνα πρεσβευτή Ν. Μαυροκορδάτο στις διαπραγματεύσεις στην Κων/πολη για την υπογραφή συνθήκης ειρήνης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης (1908-9) επί κυβερνήσεως Γ. Θεοτόκη και το 1909 ανέλαβε τη διεύθυνση του Πολιτικού Γραφείου του βασιλιά Γεωργίου Α΄, θέση από την οποία παραιτήθηκε δύο χρόνια αργότερα. Υπήρξε μέλος πολλών συλλόγων και εταιρειών, καθώς και υψηλόβαθμος τέκτονας. Έγραψε πολλές νομικές μελέτες, άρθρα και βιβλιοκρισίες. Το αρχείο της οικογένειας Στεφάνου αποτελείται συνολικά από έξι (6) φακέλους. Ο πρώτος φάκελος αναφέρεται σε μέλη της οικογένειας του Ιωάννου Θ. Στεφάνου (στον γιο του Πανταζή και τα παιδιά του καθώς και στα παιδιά των γιων του Κωνσταντίνου και Νικολάου). Οι φάκελοι 2-3 αφορούν τον Παναγιώτη-Μαρίνο Στεφάνου (γιο του Θεοδώρου Π. Στεφάνου) και τέλος οι φάκελοι 4-6 τον Διονύσιο Στεφάνου (γιο του Παναγιώτη Μαρίνου Θ. Στεφάνου). Έγγραφα που αφορούν την οικογένεια Στεφάνου βρίσκονται επίσης στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών και στην κατοχή απογόνων της οικογένειας Διονυσίου Π. Στεφάνου. Δομή του αρχείου: ΦΑΚΕΛΟΣ 1 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (1750-1840) "Φάκελλος οικιακών εγγράφων" (Φάκελλοι Α'- Η') Οι παρακάτω φάκελοι περιλαμβάνουν δικαιοπρακτικά κυρίως έγγραφα (προικοσύμφωνα, διαθήκες, συμφωνητικά κ. ά. ) που αφορούν το αναγραφόμενο πρόσωπο και την οικογένειά του. Φακ. Α' Πανταζής Στεφάνου του Ιωάννου (1750-1805) 16 έγγραφα Φακ. Β' Θεόδωρος Στεφάνου του Πανταζή (1794-1811) 3 έγγραφα Φακ. Γ' Κωνσταντίνος Στεφάνου του Πανταζή (1815) 1 έγγραφο Φακ. Δ' Αλέξιος Στεφάνου του Πανταζή (1800-1840) 7 έγγραφα Φακ. Ε' Αικατερίνη Στεφάνου του Πανταζή (1777-1835) 7 έγγραφα Φακ. ΣΤ' Βασιλική Στεφάνου του Πανταζή (1799-1824) 6 έγγραφα Φακ. Ζ' Θεόδωρος Στεφάνου του Κωνσταντίνου του Ιωάννου (1791-1814) 4 έγγραφα Φακ. Η' Ανδρέας Στεφάνου του Νικολάου του Ιωάννου (1796-1829) 3 έγγραφα ΦΑΚΕΛΟΣ 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (1791-1863) Χαρέμια Χουρσίτ Πασά (1821-1853) "Φάκελος Α'" Εγγραφα αρ. 1-57, 1821-1853 "Φάκελος Β'" Εγγραφα αρ. 1-28, 1822-1848 ΦΑΚΕΛΟΣ 3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ Θ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (1791-1863) Προσωπικά (1787-1863) υποφακ. 3. 1 Οικογενειακά-προσωπικά (1787-1863) υποφακ. 3. 2 Προσωπικά Ονορίνας Π. Στεφάνου (1823-1837) ΦΑΚΕΛΟΣ 4 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δημόσια αξιώματα -Πολιτική και κοινωνική δράση (1864-1916) υποφακ. 4. 1 Δημόσια υπηρεσία (1864-1914) υποφακ. 4. 2 Νομικός Σύμβουλος υπουργείου Εξωτερικών (1883-1905) υποφακ. 4. 3 Υπουργός Δικαιοσύνης και Εξωτερικών (1893-1895) υποφακ. 4. 4 Ελληνοτουρκικός πόλεμος-Πληρεξούσιος Ελληνικής κυβερνήσεως (1897-98) υποφακ. 4. 5 Βουλευτικά - Εκλογικά (1874-1906) υποφακ. 4. 6 Μέλος Εταιρειών, Συλλόγων, Επιτροπών (1864-1916) υποφακ. 4. 7 Τεκτονικά (1857-1916) υποφακ. 4. 8 Αλληλογραφία (1857-1916) ΦΑΚΕΛΟΣ 5 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ υποφακ. 5.1-4 Διάφορες γνωμοδοτήσεις του Δ. Στεφάνου ΦΑΚΕΛΟΣ 6 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Προσωπικά - οικογενειακά (1857-1929) υποφακ. 6. 1 Σπουδές (1857-1865) υποφακ. 6. 2 Κληρονομικά-περιουσιακά (1859-1871) υποφακ. 6. 3 Κοινωνικά-οικογενειακά (1867-1904) υποφακ. 6. 4 Οικογενειακή αλληλογραφία (1847-1908) υποφακ. 6. 5 Διαθήκη και θάνατος Δ. Στεφάνου (1916) υποφακ. 6. 6 Αικατερίνη Δ. Στεφάνου - Γεώργιος και Ιωάννης Δ. Στεφάνου (1896-1929) υποφακ. 6. 7 Ποικίλα Βλ. και την αναλυτική περιγραφή του αρχείου στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91/%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A5__%CE%9F%CE%99%CE%9A.pdf.

Θέματα

Ιστορία, Τοπική ιστορία, Ελληνική Επανάσταση, Ιστορία της οικογένειας, Νεότερη ελληνική ιστορία, Πολιτική ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Διανοητική ιστορία, Ελληνικός τεκτονισμός, Σύλλογοι, Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897, Επτάνησος Πολιτεία, Αγγλοκρατία, Επτάνησα

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 18:04:55

Μέγεθος

Έξι φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Ιταλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : έντυπα

Ακίνητη Εικόνα : λιθογραφία

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το κομμάτι αυτό του αρχείου που κατέχει το ΕΛΙΑ βρέθηκε τυχαία σε υπό κατεδάφιση οικία απογόνων της οικογένειας.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ζάκυνθος 37.78333, 20.78333
Ελλάδα 39, 22
Πελοπόννησος 37.62728, 22.43958
Βουκουρέστι 44.432, 26.106
Επτάνησα 38.5, 20.5
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1750 έως: 1916

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα