Αρχείο ΝΙκόλαου Κωνσταντόπουλου

Τίτλος

Αρχείο ΝΙκόλαου Κωνσταντόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Nikolaos Konstantopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ήταν πολιτικός και βουλευτής με το κόμμα των Φιλελευθέρων στην περιφέρεια των Σερρών. Υπηρέτησε ως γενικός διοικητής Ανατολικής Μακεδονίας υπό την κυβέρνηση Πλαστήρα και το 1952 εκλέχτηκε βουλευτής Αθηνών με τον Ελληνικό Συναγερμό. Διετέλεσε πρόεδρος της εταιρίας Εκπαιδευτική Αναγέννησις (1943) και της Εταιρίας Θρακικών Μελετών (1946). Το αρχείο Κωνσταντόπουλου διαρθρώνεται στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες: – Πολιτική δραστηριότητα (1920-1958): Επιστολές, προσκλήσεις στη Βουλή, στη Γερουσία, στο κόμμα Φιλελευθέρων, διάφορα εκλογικά, εκθέσεις, νομοσχέδια, σχέδια διαταγμάτων, αιτήσεις, πιστοποιητικά, υπομνήματα. – Αλληλογραφία, κοινωνική δραστηριότητα (1922-1968): Επιστολές, σχέδια επιστολών, αποδείξεις συνδρομών, υλικό σχετικά με τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Βουλευτών «Η Νέα Πολιτεία Π.Ε.», το «Θρακικόν Κέντρον» (1929-1959), την Εταιρία Θρακικών Μελετών, την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, του Συλλόγου των εν Ελλάδι Κωνσταντινουπολιτών και Δικαιούχων νόμου 5170 Α.Σ., του Συλλόγου Μεσαιωνικών Γραμμάτων και του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών (1940-1963). – Προσωπικά (1920-1967): Επιστολές του ίδιου και της συζύγου του, συγγενών και άλλων προσώπων, ταυτότητες, διπλώματα, φορολογικές δηλώσεις (1931-1964), ιατρικά, αποδείξεις, σημειώσεις, επισκεπτήρια, φωτογραφίες. – Ποικίλα (1917-1964): Αλληλογραφία τρίτων, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, διπλώματα τρίτων, διοικητικά έγγραφα της Παντείου Σχολής, διάφορα φυλλάδια, διαφημιστικά, αποκόμματα εφημερίδων.

Θέματα

Ιστορία, Πολιτική ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Δημόσια διοίκηση, Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Σύλλογοι, Σωματεία, Οργανώσεις,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-21 14:12:34

Μέγεθος

4 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : έντυπα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Σέρρες 41.08499, 23.54757
Ανατολική Θράκη 40.94671, 25.33447
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 40.94671, 25.33447
Ελλάδα 39, 22
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1917 έως: 1967

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 108, Βίλα Καπαντζή

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Περιοχή

Μακεδονία

Χώρα

Ελλάδα