Αρχείο οικογένειας Δεληγεώργη

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Δεληγεώργη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Deligeorgis Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο της οικογένειας Δεληγεώργη μάς δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την πορεία και εξέλιξη της οικογένειας από τον πάππο Μήτρο Δεληγεώργη και τον μετεπαναστατικό και οθωνικό περίγυρο στον οποίο έζησε και έδρασε μέχρι τον εγγονό του Αλέξανδρο, γέννημα και θρέμμα μιας αστικής, πλέον, οικογένειας με μεγάλη κτηματική περιουσία και πολιτικές καταβολές, ο οποίος βρέθηκε την περίοδο του Μεσοπολέμου σε δεινή οικονομική κατάσταση. Ο κύκλος της ενασχόλησης της οικογένειας με την πολιτική διεκόπη με τον θάνατο του Επαμεινώνδα το 1879 και έκλεισε γύρω στο 1900, όταν ο αδελφός του, Λεωνίδας, αποσύρθηκε οριστικά από την πολιτική. Ο κύκλος των κτηματικών εισοδημάτων της οικογένειας του Λεωνίδα στη Θεσσαλία έκλεισε με την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών το 1920. Τα δύο αγόρια της τρίτης γενιάς, γόνοι πολιτικών και γαιοκτημόνων, πέρασαν για ένα διάστημα από το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά ο πρωτότοκος, ο Επαμεινώνδας (που πέθανε πολύ νέος), ασχολήθηκε με την ποίηση και τα γράμματα και ο μικρότερος, ο Αλέξανδρος, ως δημόσιος υπάλληλος ασχολήθηκε με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Το αρχείο της οικογένειας Δεληγεώργη αποτελείται από εννέα (9) αρχειακά κουτιά, καλύπτει την περίοδο 1821-1940 και περιλαμβάνει τα κατάλοιπα μελών τριών γενεών της οικογένειας: του Δημητρίου (Μήτρου) και της Χρυσάϊδως Δεληγεώργη, των γιων του Επαμεινώνδα, Θεμιστοκλή Δεληγεώργη και Λεωνίδα Δεληγεώργη, και της συζύγου του Θεανώς, καθώς και του εξαδέλφου τους Κωνσταντίνου Δεληγεώργη. Επίσης, περιλαμβάνει τα κατάλοιπα των παιδιών του Λεωνίδα και της Θεανώς Δεληγεώργη: του Επαμεινώνδα, της Σοφίας και του Αλέξανδρου, ενώ της Δώρας περιέχονται στο αρχείο Κωνσταντίνου και Δώρας Βάσου. Το αρχείο της οικογένειας επικεντρώνεται κυρίως στον Μήτρο Δεληγεώργη, στον γιο του Λεωνίδα και στους εγγονούς του Επαμεινώνδα και Αλέξανδρο Λ. Δεληγεώργη, και στα κτηματικά και περιουσιακά της οικογένειας. Το αρχείο του Μήτρου, που καλύπτει την περίοδο 1821-1924 (αλλά κυρίως 1825-1855), περιλαμβάνει, εκτός από προσωπικά έγγραφα, την υπηρεσιακή αλληλογραφία του με τις αρμόδιες προϊστάμενες αρχές και τον υπουργό Στρατιωτικών. Αναφέρεται στην καταδίωξη της ληστείας (1832-1855) στην Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία και αποτελεί πολύτιμο αρχειακό υλικό για τη μελέτη αυτού του μεγάλου κοινωνικού και πολιτικού ζητήματος που μάστιζε την ελληνική ύπαιθρο μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Στα αρχεία των αδελφών Επαμεινώνδα, Θεμιστοκλή και Λεωνίδα Δεληγεώργη περιλαμβάνεται κυρίως οικογενειακή αλληλογραφία σχετική με προσωπικά και κτηματικά θέματα. Στο αρχείο του Νώντα ανακαλύπτουμε άγνωστα λογοτεχνικά σχεδιάσματα, χειρόγραφα και σκίτσα (1896-1908) ενός πρόωρα χαμένου ποιητή, που γνώρισε ο Αλ. Παπαδιαμάντης και θαύμασε ο Κ. Παλαμάς. Το αρχείο του αδελφού του, Αλέξανδρου, αποτελείται από πλούσια προσωπική αλληλογραφία και σχεδιάσματα λογοτεχνικής γραφής (1904-1940) που αποκαλύπτουν μια προσωπικότητα που προσπάθησε να εξισορροπήσει την προσωπική του ζωή και ηθική με τις αξίες και τις πνευματικές επιδράσεις που δέχθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον και την εποχή του. Φάκελος 1: Δημήτριος (Μήτρος) και Χρυσάϊδω Δεληγεώργη. Φάκελος 2: Οικογενειακά – Κτηματικά – Περιουσιακά. Φάκελος 3: Λεωνίδας και Θεανώ. Φάκελος 4: Λεωνίδας Δεληγεώργης. Φάκελοι 5-7: Επαμεινώνδας (Νώντας) Δεληγεώργης. Φάκελοι 8-9: Αλέξανδρος (Αλέκος) Δεληγεώργης.

Θέματα

Ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Ελληνική Επανάσταση, Νεοελληνική λογοτεχνία, Ληστεία, Γαιοκτησία, Πολιτική ιστορία, Πολιτικά κόμματα, Ιστορία της διπλωματίας, Οικονομική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 14:38:43

Μέγεθος

9 αρχειακά κουτιά και φωτογραφικό υλικό

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Αγγλικά

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : περιοδικά

Κείμενο : έντυπα

Ακίνητη Εικόνα : σχέδια

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Δημήτριος Δεληγεώργης

Λεωνίδας Δεληγεώργης

Θεανώ Δεληγεώργη

Σοφία Δεληγεώργη

Νώντας Δεληγεώργης

Αλέξανδρος Δεληγεώργης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο της οικογένειας Δεληγεώργη αγοράστηκε από την Αλμερή (Άλμα) Ι. Τσερεζόλε, κόρη του Κωνσταντίνου Βάσου και της Δώρας Λ. Δεληγεώργη, μαζί με τα αρχεία του οπλαρχηγού Βάσου Μαυροβουνιώτη, του Τιμολέοντος Βάσου και του Κωνσταντίνου και της Δώρας Βάσου, που είχε στην κατοχή της, και που προέρχονταν από τις οικογένειες των δύο γονέων της.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1821 έως: 1940

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα