Αρχείο Δημήτριου Σοϊμοίρη

Τίτλος

Αρχείο Δημήτριου Σοϊμοίρη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Dimitrios Soimoiris Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Δημήτριος Σοίμοίρης ήταν Αξιωματικός της Χωροφυλακής, διοικητής τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδος και Ακαρνανίας. Το αρχείο περιέχει Περιλαμβάνει υπηρεσιακή και προσωπική αλληλογραφία από την υπηρεσία του ως διοικητή στο τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδος, αποκόμματα εφημερίδων, δακτυλόγραφες αναφορές και σημειώσεις σε σχέση με την παρακολούθηση της κομμουνιστικής δραστηριότητας στην Εύβοια, φυλλάδια και δακτυλόγραφα κείμενα της ΕΔΑ και της Δημοκρατικής Ένωσης.

Θέματα

Ιστορία, Αντικομμουνισμός, Πολιτικά κόμματα, Αστυνομική παρακολούθηση, Χωροφυλακή,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-20 22:46:17

Μέγεθος

5 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Εύβοια 38.5, 24
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1949 έως: 1967

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα