Αρχείο Ιωάννη Χιντζόγλου

Τίτλος

Αρχείο Ιωάννη Χιντζόγλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ioannis Chintzoglou Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Ιωάννης Α. Χίντζογλου (Αμισός 1891 - Αθήνα 1987) υπήρξε οργανωτής των ποντιακών ανταρτικών σωμάτων το 1919. Μετά την καταστολή της δράσης τους και την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν ιδρυτικό μέλος του προσφυγικού σωματείου “Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ο Νέος Πόντος” (1925), και πρόεδρός του την περίοδο 1931-1934. Επίσης υπήρξε πρόεδρος του προσφυγικού σωματείου “Αδελφότης των Αγωνιστών του Πόντου”. Το 1934-1935 ήταν συνεργάτης του Θεόδωρου Πάγκαλου και υποψήφιος βουλευτής του κόμματός του. Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο. Την περίοδο 1939-1949 διετέλεσε αρχηγός του κατασκοπευτικού δικτύου της αγγλικής υπηρεσίας πληροφοριών υπό στοιχεία O.M.Co (Oriental Motoring Co), με το βαθμό του συνταγματάρχη και με το ψευδώνυμο “Συν/ρχης Χατζής”. Τα έγγραφα του αρχείου παρουσιάζουν ενδιαφέρον κυρίως για την αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα και τη δραστηριότητα των προσφυγικών σωματείων “Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ο Νέος Πόντος” (1925-1966, κυρίως 1925–1934) και “Αδελφότης των αγωνιστών του Πόντου” (1926 - 1932), το κόμμα του Παγκάλου και τη δράση της αγγλικής κατασκοπίας κατά την περίοδο 1938-1949. Περιλαμβάνει εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, βιβλία πρωτοκόλλων, και πρακτικών διοικητικών συμβουλίων, αιτήσεις εγγραφής μελών, συμβολαιογραφικά έγγραφα αγοραπωλησιών και δικαστικά έγγραφα, προκηρύξεις, εκλογικούς καταλόγους Δράμας (1928-1931), αναφορές, εκθέσεις, δελτία πληροφοριών κά. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Φάκελος 1 Οικοδομικός Συνεταιρισμός «Ο Νέος Πόντος». Καταστατικά, εισερχόμενη, εξερχόμενη αλληλογραφία. Φάκελος 2 Οικοδομικός Συνεταιρισμός «Ο Νέος Πόντος». Πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχομένων, πρακτικά διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων. Φάκελος 3 Οικοδομικός Συνεταιρισμός «Ο Νέος Πόντος». Διάφορα. Φάκελος 4 Αδελφότης των Αγωνιστών του Πόντου. Αιτήσεις εγγραφής, βιβλίο πρωτοκόλλου. Φάκελος 5, 6 OMC: Δελτία πληροφοριών. Φάκελος 7 OMC: Δελτία πληροφοριών – Αναγνώριση δράσης του. Φάκελος 8 OMC: Αναγνώριση δράσης του. Φάκελος 9 Προσωπικά - Πολιτικά. Συμβολαιογραφικά έγγραφα Αρετής Γεωργακοπούλου (σύζυγος;), Πολιτικό Κέντρο Πάγκαλου, εκλογικά Δράμας. Ένα κατάστιχο: Μητρώον Πολιτικού Κέντρου Παγκάλου.

Θέματα

Ιστορία, Πρόσφυγες του Πόντου, Πολιτική ιστορία, Κατοχή (1941-1944), Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949), Κατασκοπεία, Αγγλική πολιτική

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 13:25:01

Μέγεθος

9 φάκελοι + 2 κατάστιχα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά τον Οκτώβριο του 1996.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1922 έως: 1985

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα