Αρχείο Ευθυμίου Κανελλόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Ευθυμίου Κανελλόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Efthimios Kanellopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Ευθύμιος Κανελλόπουλος (1872-1933) υπηρέτησε σε διάφορα προξενεία (Κωνσταντινούπολη, Βρυούλλα, Θεσσαλονίκη, Βουκουρέστι, Βιέννη, Αλεξάνδρεια, Λονδίνο), διετέλεσε ύπατος αρμοστής της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1919-1921 και πρεσβευτής στο Βερολίνο και στη Βέρνη. Το φθινόπωρο του 1922 συμμετείχε στην ολιγόμηνη κυβέρνηση του Σ. Κροκιδά ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Εξωτερικών. Το αρχείο περιλαμβάνει την υπηρεσιακή και προσωπική αλληλογραφία του Κανελλόπουλου με συνεργάτες και φιλικά πρόσωπα (κυρίως γυναικεία), καθώς και σημειώσεις για φιλολογικά, ιστορικά και άλλα θέματα. Επίσης, επιστολές από και προς την αδελφή του Ξαβερία, προσωπικά έγγραφα της ίδιας και τεκμήρια που αφορούν τις Ερασμία Α. Αναστασιάδη και Πάσιγκα Ξ. Λάνδερερ.

Θέματα

Ιστορία, Διπλωματική ιστορία, Πολιτική, Κοινωνική ιστορία, Νεοελληνική λογοτεχνία

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-27 17:46:26

Μέγεθος

4 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Κωνσταντινούπολη 41.01384, 28.94966
Βέρνη
Παρίσι 48.85341, 2.3488
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Κιάτο 38.01321, 22.74839
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1887 έως: 1961

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα