Αρχείο Εύης Μελά

Τίτλος

Αρχείο Εύης Μελά

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Evi Mela Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο περιλαμβάνει άρθρα (κυρίως πολιτικές ανταποκρίσεις) σε σχέση με την Ελλάδα από το 1959 ως το 1967, που δημοσιεύτηκαν στις γερμανικές εφημερίδες DIE WELT, MUENCHNER, MERKUR, STUTTGARTER ZEITUNG, CHRIST UND WELT, RIAS BERLIN, NEUE OESTERREICHISCHE TAGESZEITUNG, MERIAN (φάκελοι 1-4), μεταφράσεις στα ελληνικά και άρθρα στα γερμανικά και στα ελληνικά πριν το 1959 και μετά το 1974, καθώς και κριτικές γερμανικών εφημερίδων για τα βιβλία που μετέφρασε και συνέγραψε η Εύη Μελά (φάκελοι 5-6) σε έντυπη (αντίγραφα) και ηλεκτρονική μορφή (6 DVD). Συγκεκριμένα: 1. Ανταποκρίσεις από Ελλάδα σε γερμανικές εφημερίδες (1959-1963) 2. Ανταποκρίσεις από Ελλάδα σε γερμανικές εφημερίδες (1964) 3. Ανταποκρίσεις από Ελλάδα σε γερμανικές εφημερίδες (1965) 4. Ανταποκρίσεις από Ελλάδα σε γερμανικές εφημερίδες (1966-1967) 5. Μεταφράσεις και άρθρα που δημοσιεύτηκαν στα ελληνικά και στα γερμανικά πριν το 1959 και μετά το 1967 6. Κριτικές Γερμανικών εφημερίδων για τα 9 βιβλία που εκδόθηκαν από τον εκδοτικό οίκο DUMONT της Κολωνίας. Περιλαμβάνεται επίσης φωτογραφικό υλικό, το οποίο έχει ενσωματωθεί στο Φωτογραφικό Αρχείο του ΕΛΙΑ.

Θέματα

Ιστορία, Τύπος, Ειδησεογραφία, Μεταφράσεις

Τελευταία τροποποίηση

2019-03-28 11:56:42

Μέγεθος

6 ντοσιέ και 6 DVD

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Εύη Μελά

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Εύης Μελά, Αύγουστος 2007.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Γερμανία 51.5, 10.5
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1959 έως: 1967

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα