Αρχείο οικογενειών Πιέρη και Πατρικίου - Αρχείο Πλάτωνος Πετρίδη

Τίτλος

Αρχείο οικογενειών Πιέρη και Πατρικίου - Αρχείο Πλάτωνος Πετρίδη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Pieris and Patrikios Family Papers - Platon Petridis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Στέφανος (Νάκης) Πιέρρης (1889-1964), γνωστός βιβλιόφιλος και συλλέκτης, είχε συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό σπάνιων βιβλίων (κυρίως επτανησιακές εκδόσεις) και έγγραφα που αφορούσαν γενικά την οικογένεια Πιέρη. Η οικογένεια Πιέρη ή Πιέρο εμφανίζεται στην Κέρκυρα στα τέλη του 15ου και εισήχθη στο Μεγάλο Συμβούλιο το 1551 ή ίσως το 1496. Η οικογένεια είχε πέντε κλάδους, ένας εκ των οποίων έχει απογόνους μέχρι σήμερα. Ο λόγιος Πλάτων Πετρίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 18ου αιώνα και εργάστηκε ως διδάσκαλος. Στην Κέρκυρα διετέλεσε διερμηνέας του άγγλου Αρμοστή Θ. Μαίτλαντ, έφορος των σχολείων της Ιονίου Πολιτείας, διευθυντής του επίσημου τυπογραφείου των Ιονίων Νήσων, εκδότης εφημερίδας, καθώς και γραμματέας της Γερουσίας. Ασχολήθηκε επίσης με διάφορες εμπορικές δραστηριότητες Μετά το θάνατό του το 1852 η περιουσία του περιήλθε στο Κοινό της Κέρκυρας για αγαθοεργούς σκοπούς. To αρχείο περιλαμβάνει οικογενειακά και προσωπικά έγγραφα, πλήθος συμβολαιογραφικών και δικαστικών εγγράφων, μικρό αριθμό επιστολών που αναφέρονται στην οικογένεια του Κερκυραίου ευγενούς Σπυρίδωνα Πιέρη και στην οικογένεια του εμπόρου Αλέξιου Π. Πατρίκιου με την οποία υπήρχε συγγενική σχέση (1616-1889). Επίσης συλλογές επισήμων εγγράφων των Αρχών της Ιονίου Πολιτείας, συλλογή εγγράφων με σφραγίδες, κυρίως της νήσου Κέρκυρας κλπ. (1806-1889). Ένα τμήμα του αρχείου αφορά τον λόγιο Πλάτωνα Πετρίδη που διετέλεσε διευθυντής του κυβερνητικού τυπογραφείου και συνέταιρος της Societa dei Molini a Vapore και αποτελείται από επιστολές προς τον Πετρίδη και προς συνεργάτες της εταιρείας, συμφωνητικά και πρακτικά (1814-1852). Στον πρώτο φάκελο του αρχείου βρίσκονται τα οικογενειακά έγγραφα και η αλληλογραφία των οικογενειών Πιέρη και Πατρικίου καθώς και τα συμβολαιογραφικά, δικαστικά και οικονομικά έγγραφα που αναφέρονται στον Αλέξιο και Παναγιώτη Πατρίκιο. Στον δεύτερο έχουν συγκεντρωθεί χρονολογικά τα συμβολαιογραφικά και δικαστικά έγγραφα που αφορούν κατά κύριο λόγο υποθέσεις της οικογένειας Πιέρη αλλά και άλλων προσώπων. Στον τρίτο φάκελο συγκεντρώθηκαν τα επίσημα έγγραφα των δικαστικών, αστυνομικών και άλλων αρχών της Ιονίου Πολιτείας (λιθογραφημένα και έντυπα), συλλογή εγγράφων με σφραγίδες και ονόματα συμβολαιογράφων, συλλογή σφραγίδων, συναλλαγματικών, φορτωτικών κλπ. Στον τέταρτο φάκελο είναι ταξινομημένη η αλληλογραφία του Πλάτωνα Πετρίδη και έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες της Societa dei Molini di Vapore. Βλ. και αναλυτική περιγραφή στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A0%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%97__%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%9F%CE%A5__%CE%BF%CE%B9%CE%BA._%CE%A0%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3.pdf

Θέματα

Ιστορία, Ιστορία της οικογένειας, Νεότερη ελληνική ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Τυπογραφία, Οικονομική ιστορία, Αγγλοκρατία, Επτάνησα, Συμβολαιογραφία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 18:16:58

Μέγεθος

4 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Ιταλικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Φυσικό Αντικείμενο : σφραγίδες

Φυσικό Αντικείμενο : σφραγίσματα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

ξύλο

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Στέφανος Πιέρρης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά από τον παλαιοπώλη Τηλέμαχο Κακούρη τον Σεπτέμβριο του 2000.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Κέρκυρα 39.62, 19.91972
Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1616 έως: 1889

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα