Αρχείο οικογένειας Ανδριοπούλου ή Θεοδωροπούλου

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Ανδριοπούλου ή Θεοδωροπούλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Andriopoulos or Theodoropoulos Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : O Ανδρέας Θεοδωρόπουλος είχε τέσσερις γιους: τον Θεόδωρο, τον Ιωάννη, τον Κωνσταντίνο και τον Αριστείδη. Ο Θεόδωρος παντρεύτηκε το 1927 τη Χρυσάνθη, το γένος Σταματοπούλου, και απέκτησαν δύο κόρες, την Πολυτίμη και την Παρασκευή. Η οικογένεια καταγόταν από την κοινότητα Χειράδων Αρκαδίας και το επώνυμο των γιων του Ανδρέα διαμορφώθηκε σε Ανδριόπουλος ή Θεοδωρόπουλος από το όνομα του πατέρα τους. Στα έγγραφα του αρχείου απαντώνται επίσης και οι τύποι Ανδρεόπουλος και Θεοδωρογιαννόπουλος. Το αρχείο περιέχει υλικό για διάφορα μέλη της οικογένειας. Ανδρέας Θεοδωρόπουλος: Συμβολαιογραφικά έγγραφα αγοράς αγρού και αποδείξεις πληρωμής φόρων του (1887-1908). Θεόδωρος Ανδριόπουλος ή Θεοδωρόπουλος: – Ποικίλα οικονομικά: Κληρονομιά του Ιωάννη Θεοδωρόπουλου (μάλλον θείου του Θεόδωρου), διάφορες αποδείξεις, βιβλιάρια καταθέσεων, αποδείξεις πληρωμής φόρων, επίταξη δωματίων του σπιτιού του για τους πρόσφυγες, εγκατάσταση στο Αίγιο στη διάρκεια της Κατοχής, αγορά και άδεια κατοχής ραδιοφώνου κ.λπ. (1898-1949). – Προσωπικά: Διπλώματα από το δημοτικό σχολείο Αλητσελεπής, το ελληνικό σχολείο Μεγαλοπόλεως και δίπλωμα κοινοτικού συμβούλου Χειράδων (1896-1921). Αλληλογραφία με τη γυναίκα του, Χρυσάνθη, και διάφορα προσωπικά έγγραφα που αφορούν τις κόρες τους, Πολυτίμη και Παρασκευή (πιστοποιητικό γέννησης, ποινικό μητρώο, εγγραφή στο δημοτολόγιο, απολυτήριο και πιστοποιητικό σπουδών δευτέρου γυμνασίου θηλέων Αθηνών, βεβαίωση της Οργάνωσης Χ ότι η Πολυτίμη είναι μέλος της, 1898-1960). Ιωάννης Ανδριόπουλος ή Θεοδωρόπουλος: Ασφαλιστήρια συμβόλαια, αποδείξεις της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Υδάτων ΑΕ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απολυτήρια δημοτικού (1894-1934). Περιέχονται επίσης απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μεγαλοπόλεως του Κωνσταντίνου Ανδριόπουλου ή Θεοδωρόπουλου και ποικίλα τεκμήρια ανάμεσα στα οποία αναμνηστικό μετάλλιο πολέμων του 1912-1913 του στρατιώτη Αριστείδη Γιαννόπουλου με το δίπλωμα απονομής και λιθογραφημένη φωτογραφία του βασιλιά Κωνσταντίνου με αφιέρωση (1912-1928). Τέλος, περιέχονται ομολογίες λαχειοφόρων δανείων: αναγκαστικού δανείου του 1926, Κτηματικής Πίστεως, Μεγάλης Ελλάδος (1904-1926). Οικογένεια Λαμπίρη: Κοινοποιήσεις διορισμών του Σπυρίδωνα Λαμπίρη στη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Δημοτικό Νοσοκομείο «Ελπίς», πτυχίο Ιατρικής (1926-1964). Ταυτότητες, πιστοποιητικά και αποδείξεις του Φωτίου Λαμπίρη (1931-1969) και δύο πιστοποιητικά του Ανδρέα Λαμπίρη (1953, 1963). Το υλικό περιλαμβάνει και ένα μετάλλιο, καθώς και ένα ξίφος.

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Κοινωνική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 14:34:55

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Φυσικό Αντικείμενο : οπλισμός

Φυσικό Αντικείμενο : μετάλλια

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

μέταλλο

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ανδρέας Θεοδωρόπουλος

Θεόδωρος Ανδριόπουλος ή Θεοδωρόπουλος

Ιωάννης Ανδριόπουλος ή Θεοδωρόπουλος

Σπυρίδων Λαμπίρης

Φώτιος Λαμπίρης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά της Βιβής Ανδριοπούλου, Μάρτιος και Οκτώβριος 2002. Το υλικό που αφορά την οικογένεια Λαμπίρη και τα περισσότερα έγγραφα της Πολυτίμης προέρχονται από τη δεύτερη δωρεά.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Αίγιο 38.24861, 22.08194
Αρκαδία 37.58333, 22.25
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1887 έως: 1960

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα