Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής Πολιτικών Προσφύγων Ελλαδας (Κ.Ε.Π.Π.Ε.)

Τίτλος

Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής Πολιτικών Προσφύγων Ελλαδας (Κ.Ε.Π.Π.Ε.)

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Central Committee of Political Refugees in Greece Archive (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η Κεντρική Επιτροπή Πολιτικών Προσφύγων Ελλάδας (ΚΕΠΠΕ) συγκροτήθηκε μετά το τέλος του Εμφυλίου από Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες που είχαν καταφύγει σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Το αρχείο αποτελείται από τέσσερις φακέλους με δακτυλόγραφους αλφαβητικούς καταλόγους των πεσόντων στη διάρκεια του Εμφυλίου (κυρίως μελών του ΔΣΕ και του ΕΛΑΣ), με σύντομα βιογραφικά τους (περίπου 26.000 ονόματα).

Θέματα

Ιστορία, Πολιτική ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949), Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος, Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-27 17:54:22

Μέγεθος

4 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Κεντρική Επιτροπή Πολιτικών Προσφύγων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.)

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με την ευγενική φροντίδα του προέδρου του Ε.Ε.Σ. Γεράσιμου Αποστολάτου.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1945 έως: 1949

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα