Αρχείο Αλέξιου και Κωνσταντίνου Κολυβά

Τίτλος

Αρχείο Αλέξιου και Κωνσταντίνου Κολυβά

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Alexios and Konstantinos Kolyvas Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Αλέξιος Κολυβάς (1848-1915) ήταν λόγιος από τη Ζάκυνθο. Διετέλεσε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και χρημάτισε πολλές φορές βασιλικός επίτροπος στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Για είκοσι χρόνια κατείχε τη θέση του γραμματέα της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. Ο Κωνσταντίνος Α. Κολυβάς (1894-1941) υπηρέτησε στο 1ο και 3ο Σύνταγμα Ιππικού (1916-1920). Το 1923 παραιτήθηκε από το στράτευμα και διορίστηκε επιθεωρητής στην Εταιρεία Διαχειρίσεως Υπεγγύων Προσόδων. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός. Το αρχείο περιλαμβάνει προσωπικά έγγραφα (διορισμούς, διακρίσεις, διπλώματα συλλόγων, τεκτονικά) του Αλέξιου Κολυβά και έγγραφα σχετικά με την έκδοση της Νέας Εφημερίδος και τις συλλογές βυζαντινών εικόνων και χειρογράφων που διέθετε. Επίσης, αλληλογραφία με τους Αλέξανδρο και Σοφία Ρώμα, Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και Αλέξανδρο Ζαΐμη, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις στα ανάκτορα (1870-1914), επιστολές και δηλώσεις μαρτύρων σχετικές με την υπόθεση της μονομαχίας Δ. Γεωργιάδου – Α. Δοκού (1877). Το τμήμα του αρχείου που αναφέρεται στον Κωνσταντίνο Κολυβά περιλαμβάνει στρατιωτικά και υπηρεσιακά έγγραφα (1919-1941), διάφορα προσωπικά έγγραφα (κυρίως τεκτονικά και άλλα σχετικά με τον θάνατό του) και μικρό αριθμό επιστολικών δελταρίων προς την αδελφή του, Αγγελική Πλ. Χατζημιχάλη (1940-1941). Επίσης, συλλογή σαράντα ενός (41) στρατιωτικών εντύπων (οδηγίες, εγχειρίδια κ.ά.) που αφορούν κυρίως το Ιππικό.

Θέματα

Ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Στρατιωτική ιστορία, Ένοπλες Δυνάμεις, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), Τύπος, Ελευθεροτεκτονισμός, Ιδιωτικά αρχεία

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-27 17:31:21

Μέγεθος

Μέγεθος: 10 RB

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Αλέξιος Κολυβάς

Κωνσταντίνος Α. Κολυβάς

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Έρσης Χατζημιχάλη

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1878 έως: 1941

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα