Αρχείο Γεώργιου και Ιωάννας Δημοπούλου

Τίτλος

Αρχείο Γεώργιου και Ιωάννας Δημοπούλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Georgios and Ioanna Dimopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : ικογενειακή αλληλογραφία της Ιωάννας Α. Δημοπούλου με τα αδέλφια της, Γιώργο και Δημήτρη (1920-1925), τους θείους της, Γιώργο και Αθηνά Δημοπούλου από το Κάιρο, και ξαδέλφια της, καθώς και μερικά προσωπικά τεκμήρια (προσκλητήριο γάμου, επισκεπτήρια κ.ά.). Επίσης αλληλογραφία Γιώργου Αρ. Δημόπουλου με διάφορα συγγενικά και φιλικά πρόσωπα (1923-1931).

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Παροικιακός ελληνισμός, Κοινωνική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:34:56

Μέγεθος

1 φάκελος RΒ

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Αίγυπτος 27, 30
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1906 έως: 1939

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα