Αρχείο Δημήτριου Σφαέλλου

Τίτλος

Αρχείο Δημήτριου Σφαέλλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Dimitrios Sfaellos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Δημήτριος Σφαέλλος (1911-1979;) σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1929 ήταν από τους ιδρυτές του Εθνικού Παμφοιτητικού Συλλόγου, του οποίου διετέλεσε και πρόεδρος ως το 1931. Το διάστημα 1931-1933 ανέλαβε το ταμείο του συλλόγου καθώς και την εφημερίδα "Φοιτητικά Νέα". Το 1933 μαζί με τον Αλέκο Κανελλόπουλο και τον Στέφανο Στρέιτ, ίδρυσαν τον Οίκο του Φοιτητή. Το ίδιο έτος παραιτήθηκε και ίδρυσε το παράρτημα της Εθνικής Ενώσεως Ελλάδος (ΕΕΕ) στην Αθήνα. Από το 1936(;) ασχολήθηκε ενεργά με τη βιομηχανία νημάτων και υφασμάτων «Ο Βάμβαξ» στον Πειραιά, όπου ήταν πρόεδρος ο πατέρας του. Μετά τον πόλεμο ίδρυσε την πολιτική ομάδα ΕΜΠΡΟΣ και συμμετείχε στις εκλογές του 1946 στον ευρύτερο συνασπισμό του Λαϊκού Κόμματος και εκλεγόμενος βουλευτής Πειραιώς. Το αρχείο περιέχει άρθρα και ομιλίες του Δ. Σφαέλλου καθώς και αλληλογραφία από την περίοδο δράσης του στον Εθνικό Παμφοιτητικό Σύλλογο, οργανωτικά και αλληλογραφία της ΕΕΕ Αθηνών, προκηρύξεις, προσκλήσεις και διάφορα έγγραφα σχετικά με τις εκλογές του 1946, αλληλογραφία της περιόδου 1945-1948, αλληλογραφία σχετική με τις αγαθοεργίες που έκανε, οικογενειακή αλληλογραφία και προσωπικά έγγραφα. Περιέχει επίσης έναν φάκελο σχετικό με την βιομηχανία νημάτων και υφασμάτων «Ο Βάμβαξ». Δομή του περιεχομένου: Φάκελος 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΜΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Ε.Π.Σ.) (1928-1945) Υποφάκελος 1.1 Λόγοι, ομιλίες και άρθρα του Δ. Σφαέλλου (1928-1931) Υποφάκελος 1.2 Λειτουργία και δραστηριότητες του Ε.Π.Σ. (1930-1945) Υποφάκελος 1.3 Τόμος με επικολημμένα αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με τη δράση του συλλόγου (1934-1937) Φάκελος 2 ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (1933-1939) Υποφάκελος 2.1 Οργανωτικά (1934) Υποφάκελος 2.2 Αλληλογραφία παραρτήματος Αθηνών με το Γενικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης (1933-1936) Υποφάκελος 2.3 Αλληλογραφία Δ. Σφαέλλου με τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου Ε.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης (1933-1939) Υποφάκελος 2.4 Αλληλογραφία Δ. Σφαέλλου με τη Φοιτητική Φάλαγγα Θεσσαλονίκης (1934) Υποφάκελος 2.5 Αλληλογραφία Δ. Σφαέλλου με την Εθνική Νεολαία της Ε.Ε.Ε. (Εθνικό Σώμα Ελλήνων Αλκίμων - Εθνικό Σώμα Πρωτοπόρων) (1933-1939) Υποφάκελος 2.6 Αλληλογραφία (1933-1935) Υποφάκελος 2.7 Ποικίλα (1934-1935) Φάκελος 3 ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΑ (1945-1948) Φάκελος 4 ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ (1911-1950) Υποφάκελος 4.1 Αγαθοεργίες (1937-1942) Υποφάκελος 4.2 Αλληλογραφία (1911-1950) Υποφάκελος 4.3 Διάφορα προσωπικά Φάκελος 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΑΕΛΛΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ «Ο ΒΑΜΒΑΞ» (1902-1939) Υποφάκελος 5.1 Αλληλογραφία (1934-1939) Υποφάκελος 5.2 Καταστάσεις νημάτων και μηχανημάτων, λογαριασμοί της εταιρίας «Βάμβαξ». Υποφάκελος 5.3 Βιβλία (2) αντιγραφής επιστολών Κ. Σφαέλλου (1902-1922).

Θέματα

Ιστορία, Σύλλογοι, Νεότερη ελληνική ιστορία, Πολιτικά κόμματα, Πολιτικές οργανώσεις, Βιομηχανία, Αντισημιτισμός, Φασισμός, Εθνικισμός, Αντικομμουνισμός

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:52:18

Μέγεθος

4 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Θεσσαλονίκη 40.64361, 22.93086
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1902 έως: 1950

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα