Αρχείο Δημήτριου Παπαδά

Τίτλος

Αρχείο Δημήτριου Παπαδά

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Dimitrios Papadas Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Δημήτριος Παπαδάς (Κρέστενα Ηλείας, 1903 - Αθήνα 198?), εργάστηκε ως οικονομικός υπάλληλος σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες ενώ από το 1942 ως το 1964 εργάστηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους φθάνοντας στο βαθμό του επιθεωρητή. Σημαντική ήταν η δραστηριότητά του ως μέλους και προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Σκιλλουντίων «Τα Κρέστενα» (ταμίας από την ίδρυση του Συνδέσμου, πρόεδρος τα έτη 1959-1960, 1962-1971 και αντιπρόεδρος τα έτη 1972-1974). Ο Σύνδεσμος Σκιλλουντίων «Τα Κρέστενα» ιδρύθηκε το 1949 με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών που έγιναν στα Κρέστενα στη διάρκεια της Κατοχής και τον εκσυγχρονισμό της κοινότητας. Κύρια θέματα που απασχόλησαν το Σύνδεσμο ήταν η ύδρευση, η ίδρυση νοσοκομείου, η αποπεράτωση διαφόρων εκκλησιών της περιοχής κ.ά. Περιεχόμενο της συλλογής: Αλληλογραφία, τεχνικά σχέδια, πρακτικά Δ.Σ., φύλλα τοπικών εφημερίδων και Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, χειρόγραφες σημειώσεις (ανάμεσά τους και εκτενές βιογραφικό σημείωμα), φωτογραφίες κ.ά. που αφορούν τη δράση του Δημητρίου Παπαδά ως μέλους και προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Σκιλλουντίων «Τα Κρέστενα». Το υλικό αφορά τις ενέργειες του Συνδέσμου και του Παπαδά για την ύδρευση των Κρεστενών, την ανοικοδόμηση εκκλησιών της κοινότητας την ίδρυση νοσοκομείου, τη σύσταση τμήματος Περιηγητικής Λέσχης, τις τιμητικές διακρίσεις του Παπαδά, φωτογραφίες κ.ά.

Θέματα

Ιστορία, Τοπική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:50:42

Μέγεθος

2 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Ακίνητη Εικόνα : σχέδια

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ηλεία 37.75, 21.58333
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1946 έως: 1980

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα