Αρχείο Χαράλαμπου Δελαγραμμάτικα

Τίτλος

Αρχείο Χαράλαμπου Δελαγραμμάτικα

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Charalambos Delagrammatikas Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Χαράλαμπος Ν. Δελαγραμμάτικας (Χαλκίδα, 1887-1947) ήταν γιος του στρατηγού Νικόλαου Δελαγραμμάτικα. Το 1902 εισάγεται στη σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Το 1911 προάγεται σε ανθυποπλοίαρχο και το 1913 σε υποπλοίαρχο Α΄ τάξεως. Τον Φεβρουάριο του 1920 προάγεται σε πλωτάρχη και το 1925 σε αντιπλοίαρχο. Το διάστημα 1926-1930 στέλνεται από το υπουργείο στην Brest της Γαλλίας για την επίβλεψη της κατασκευής υποβρυχίων και την παραλαβή τους. Τον Μάρτιο του 1933 προάγεται σε πλοίαρχο, τον Δεκέμβριο του 1938 σε υποναύαρχο και το 1945 σε αντιναύαρχο. Την περίοδο 1928-1939 έκανε με επιτυχία ασκήσεις καταδύσεων με υποβρύχια συμπληρώνοντας τριάντα ώρες κατάδυσης. Τα έτη 1923-1925 και 1945-1946 ήταν σε αποστρατεία. Διετέλεσε ακόμη διοικητής Στολίσκου Αντιτορπιλικών από το 1936 μέχρι το 1937, ανώτερος διευθυντής Υποβρυχίων από το 1937 μέχρι το 1939, αρχηγός του Ναύσταθμου (1939-1941) και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (1941). Το αρχείο του αντιναύαρχου Χαράλαμπου Ν. Δελαγραμμάτικα περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν το Πολεμικό Ναυτικό και ειδικότερα την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη διοίκηση υποβρυχίων, εκθέσεις πεπραγμένων αντιτορπιλικών και υποβρυχίων, πρωτόκολλα παραλαβής υποβρυχίων και υπηρεσιών, διαταγές, αποφάσεις, κοινοποιήσεις του Υπουργείου Ναυτικών, υπηρεσιακή αλληλογραφία με το υπουργείο, υλικό σχετικό με εξετάσεις ναυτικών, ανακριτικές επιτροπές, διαλέξεις και μελέτες. Επίσης, περιέχει την οικογενειακή και φιλική αλληλογραφία του Χ. Δελαγραμμάτικα, της συζύγου του Μαρίας (το γένος Παύλου) και της πεθεράς του Αμαλίας Ν. Παύλου. Τέλος, περιλαμβάνονται έγγραφα (συμβολαιογραφικά, δικαστικά κ.ά.) σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες του Παύλου Ν. Παύλου στη Χαλκίδα. Το αρχείο ταξινομήθηκε σε επίπεδο φακέλων/υποφακέλων θεματικά και χρονολογικά, ανάλογα με τις δραστηριότητες του Ναυτικού και την αλληλογραφία του Χ. Ν. Δελαγραμμάτικα. Διαμορφώθηκαν οι εξής φάκελοι: Φάκελος 1: Ναυτικά θέματα – Υποβρύχια (1917-1949). Φάκελος 2: Αλληλογραφία (Α) (1915-1947). Φάκελος 3: Αλληλογραφία (Β) (1914-1947). Φάκελος 4: Προσωπικά –οικογενειακά (1876-1947). Φάκελος 5: Αποδείξεις, εφημερίδες και διάφορα (1914-1947).

Θέματα

Ιστορία, Πολεμικό Ναυτικό, Κοινωνική ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Οικονομική ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 22:39:37

Μέγεθος

5 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Χαράλαμπος Δελαγραμμάτικας

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά, 1993.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1876 έως: 1947

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα