Αρχείο οικογένειας Μερκάτη

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Μερκάτη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Merkatis Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού υλικού ανήκει στον Αλέξανδρο Μερκάτη, αυλάρχη του βασιλιά Κωνσταντίνου, και αφορά κυρίως αλληλογραφία του βασιλιά Κωνσταντίνου και του Αλέξανδρου Μερκάτη κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού και της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Το αρχείο περιέχει επίσης: υπηρεσιακή αλληλογραφία και άλλα της Επιτροπής Ανακτόρων που συγκροτήθηκε μετά την έξωση του Όθωνα (1862-1863), συμβάσεις, σχέδια, πρωτόκολλα του εθνικού δανείου επί κυβερνήσεως Χ. Τρικούπη (1893-1894), προσωπικά του Α. Μερκάτη και άλλων μελών της οικογένειας Μερκάτη, γενεαλογικά δέντρα, κ.ά. Περιλαμβάνεται επίσης μία μελέτη του Αλέξανδρου Μερκάτη με γενεαλογικά στοιχεία, πληροφορίες και σχέδια οικοσήμων που αφορούν τις οικογένειες ευγενών της Ζακύνθου. Περιεχόμενο ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ, ΕΘΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φάκελος 1 Επιτροπή Ανακτόρων (1862-1864) Υποφάκελος 1.1 Αναφορά Δ. Τριγγέτα των πεπραγμένων της Επιτροπής (Οκτώβριος 1862-Ιούλιος 1863), φύλλο εφημερίδας "Η Εθνοσυνέλευσις" (Νοέμβριος 1862) Υποφάκελος 1.2 Αλληλογραφία, διαταγές, αιτήσεις, κ.ά. της Επιτροπής Ανακτόρων (1862-1864) Υποφάκελος 1.3 Αλληλογραφία, πρακτικά συνεδριάσεων, πρωτόκολλα παράδοσης, κ.ά. (1862-1964) Υποφάκελος 1.4 Ιπποστάσιο, Τελετάρχης Φάκελος 2 Δάνειο της Ελλάδας (1893-1894) Φάκελος 3 Διάδοχος Κωνσταντίνος (1888-1912) ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ Φάκελος 4 Εθνικός Διχασμός - Αλληλογραφία Βασιλιά Κωνσταντίνου (1913-1917) Υποφάκελος 4.1 Επιστολές και τηλεγραφήματα προς Κωνσταντίνο Α΄(1913-1917 Υποφάκελος 4.2 Επιστολές και τηλεγραφήματα πρεσβευτών προς Κωνσταντίνο Α΄(1913-1917) Υποφάκελος 4.3 Αλληλογραφία Ε. Βενιζέλου με Κωνσταντίνο Α΄(1914-1915) Υποφάκελος 4.4 Σχέδια επιστολών και τηλεγραφημάτων Κωνσταντίνου Α΄ προς πρεσβείες και πρίγκιπες Γεώργιο, Νικόλαο, Ανδρέα (1914-1916) Υποφάκελος 4.5 Αλληλογραφία με βασιλείς και αυτοκράτορες (1916-1917) Φάκελος 5 Εθνικός Διχασμός - Αυλάρχης Αλέξανδρος Μερκάτης (1912-1917) Υποφάκελος 5.1 Αλληλογραφία Αλ. Μερκάτη (1912-1917) Υποφάκελος 5.2 Βασιλικό αυλαρχείο (1914-1917) Υποφάκελος 5.3 Αλληλογραφία τρίτων (1913-1917) Φάκελος 6 Εθνικός Διχασμός - Εκθέσεις, αναφορές, μαρτυρίες, κ.ά. (1914-1917) Φάκελος 7 Ασθένεια και θάνατος Κωνσταντίνου Α΄ (1914-1923) Φάκελος 8 Μικρασιατική εκστρατεία-Καταστροφή (1918-1923) Υποφάκελος 8.1 Αλληλογραφία (1918-1923) Υποφάκελος 8.2 Μυστική πληροφόρηση (1921-1922) Υποφάκελος 8.3 Σημειώματα, εκθέσεις, μελέτες, υπομνήματα, κ.ά (1919-1923) Φάκελος 9 Ποικίλα (1893-1946) ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΡΚΑΤΗ Φάκελος 10 Αλέξανδρος Μερκάτης (1906-1946) Φάκελος 11 Άλλα μέλη της οικογενείας (1845-1968) Φάκελος 12 Γενεαλογικά δέντρα, ιστορία της οικογένειας, κ.ά. Υποφάκελος 12.1 Γενεαλογικά δέντρα Υποφάκελος 12.2 Ιστορία της οικογένειας Υποφάκελος 12.3 Έγγραφα ενετικών αρχών σχετικά με μέλη της οικογένειας Μερκάτη (1731-1768) Υποφάκελος 12.4 Κτήμα Μερκάτη («Νικλιώτη») Φάκελος 13 Ιστορία και οικόσημα ζακυνθινών οικογενειών Φάκελος 14 Ποικίλα (1787-1941) Υποφάκελος 14.1 Αλληλογραφία τρίτων, δημοσιεύματα, κ.ά.

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Πολιτική ιστορία, Ιστορία της οικογένειας, Εθνικός διχασμός, Μικρασιατική Εκστρατεία, Γενεαλογία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 18:50:00

Μέγεθος

9 αρχειακά κουτιά και δύο κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Γερμανικά

Αγγλικά

Ιταλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : περιοδικά

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά της Ελένης και της Harriet, κορών του Λεονάρδου Αλ. Μερκάτη (2012).

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993). Πέντε επιστολές από την αλληλογραφία της βασίλισσας Σοφίας (1916-1917) δεν θα είναι προσβάσιμες στο κοινό έως το έτος 2050.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ζάκυνθος 37.78333, 20.78333
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1731 έως: 1946

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα