Αρχείο Σπυρίδωνος Ραυτόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Σπυρίδωνος Ραυτόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Spyridon Raftopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Σπυρίδων Ραυτόπουλος ήταν αξιωματικός. Έλαβε μέρος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Τον 1942 απέδρασε στη Μέση Ανατολή και εντάχθηκε στο Βασιλικό Ελληνικό Σώμα Μέσης Ανατολής. Διετέλεσε υπασπιστής του υπουργού Εθνικής Αμύνης και υπηρέτησε σε διάφορες επιτελικές θέσεις. Από τις 8 Νοεμβρίου 1944 έως τον Σεπτέμβριο του 1946 διετέλεσε υπασπιστής του βασιλικού οίκου του Διαδόχου Παύλου. Επέστρεψε στην Ελλάδα στις 18 Σεπτεμβρίου 1946. Το αρχείο του Σπυρίδωνα Ραυτόπουλου αποτελείται από αλληλογραφία, αποκόμματα εφημερίδων, εκθέσεις, τηλεγραφήματα, που αφορούν την υπηρεσία του σε διάφορες επιτελικές θέσεις στον ελληνικό στρατό Μέσης Ανατολής και ως υπασπιστή του βασιλικού οίκου του Διαδόχου Παύλου. Το αρχείο περιέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη δραστηριότητα του διαδόχου Παύλου αλλά και γενικότερα για την θέαση της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα από τη μοναρχία και τους συμβούλους της. Δομή περιεχομένου: Φάκελος 1 Στρατιωτική υπηρεσία στη Μέση Ανατολή - Προσωπικά (1929-1944) Φάκελος 2 Υπασπιστής του βασιλικού οίκου του Διαδόχου Παύλου (1943-1946) 2.1 Αλληλογραφία (1944-1946) 2.2 Βασιλικός Οίκος Διαδόχου (1943-1946) 2.3 Πολιτικά (1943-1946) 2.3.1 Αποκόμματα Τύπου (1945) 2.3.2 Σχετικά Γεωργίου Β΄ 2.3.3 Εκθέσεις-διάφορα πολιτικά (1945-1946) 2.3.4 Γιουγκοσλαβία Βλ. και την αναλυτική περιγραφή του αρχείου στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A1%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3__%CE%A3%CE%A0%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%A9%CE%9D.pdf

Θέματα

Ιστορία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Στρατιωτική ιστορία, Εμφύλιες διαμάχες

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 18:36:20

Μέγεθος

1 αρχειακό κουτί

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά από Πέτρο Βέργο το 1993.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Μέση Ανατολή
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1927 έως: 1946

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα