Αρχείο Γεώργιου Παπαθανασίου

Τίτλος

Αρχείο Γεώργιου Παπαθανασίου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Georgios Papathanasiou Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η οικογένεια Παπαθανασίου καταγόταν από το Μοναστήρι της Μακεδονίας και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα γύρω στο 1916. Ο Γεώργιος Α. Παπαθανασίου άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου για τουλάχιστον 45 χρόνια στην Αθήνα. Ήταν νομικός σύμβουλος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και μαζί με τον αδελφό του Αριστείδη εργάστηκαν επί 20 χρόνια στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του υπουργείου Παιδείας και ασχολήθηκαν με τη διεκπεραίωση διοικητικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων δημοσίων υπαλλήλων. Ο Γ. Παπαθανασίου ήταν ιδρυτικό μέλος και για 10 χρόνια γραμματέας της Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας. Υπήρξε συνεργάτης του μακεδόνα καθηγητή Αντώνιου Χρηστομάνου, πολιτευτή και υπουργού, πρόεδρου της Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας. Ήταν επίσης ιδρυτής και εκδότης της μηνιαίας επιθεώρησης «Νέαι Χώραι», οργάνου της Εταιρείας. Η Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρεία (M.E.E.) ιδρύθηκε το 1925 με σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ο Παπαθανασίου διατέλεσε επίσης πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου και μέλος του Ελληνογιουγκοσλαυϊκού Συνδέσμου. Παρουσίαση περιεχομένου: Το αρχείο περιλαμβάνει τεκμήρια σχετικά με τις πολιτιστικές και επαγγελματικές δραστηριότητες του δικηγόρου Γ.Α. Παπαθανασίου ως νομικού συμβούλου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του υπουργείου Παιδείας. Περιέχονται τεκμήρια σχετικά με την Μακεδονική Εκπαιδευτική Εταιρεία, της οποίας ήταν μέλος και γραμματέας ο Παπαθανασίου (1925-1940), του Ελληνογιουγκοσλαυϊκού Συνδέσμου (1930-1936) και του Ροταριανού Ομίλου (1950-1963) καθώς και μέρος της αλληλογραφίας του, κυρίως με τον μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, Ιωακείμ (1934-1941). Επίσης περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός διάφορων δικαιολογητικών και εγγράφων που αφορούν δημοδιδασκάλους και άλλους δημοσίους υπαλλήλους και που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών και διοικητικών υποθέσεων, που είχε αναλάβει ως δικηγόρος ο Παπαθανασίου. Η αναλυτική περιγραφή του αρχείου είναι προσβάσιμη στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%98%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A5_%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A3.pdf

Θέματα

Ιστορία, Ιστορία της εκπαίδευσης

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:38:57

Μέγεθος

2 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : χειρόγραφα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Μακεδονία 40.63978, 22.94516
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1894 έως: 1968

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα