Συλλογή τεκμηρίων: Εμπορικό Ναυτικό (νόμοι -εγκύκλιοι)

Τίτλος

Συλλογή τεκμηρίων: Εμπορικό Ναυτικό (νόμοι -εγκύκλιοι)

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Documents Collection: Merchant Shipping (Laws and Instructions) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Νόμοι και διατάγματα για το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, το Ταμείο Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και το Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων, εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Εμπορικού Ναυτικού προς τις λιμενικές αρχές της χώρας και τις προξενικές λιμενικές αρχές και ΦΕΚ σχετικά με θέματα του εμπορικού ναυτικού. Δεν διαπιστώθηκε εάν υπήρχε και ποιος ήταν ο παραγωγός του αρχείου, αλλά o αποδιδόμενος τίτλος προέρχεται από την εκδούσα αρχή/πηγή των εγγράφων.

Θέματα

Ιστορία, Εμπορική ναυτιλία, Νεότερη ελληνική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 20:53:12

Μέγεθος

1 φάκελος RB

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1926 έως: 1941

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα