Συλλογή εγκυκλίων Ιεράς Συνόδου

Τίτλος

Συλλογή εγκυκλίων Ιεράς Συνόδου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Collection of Enyclica Issued by the Iera Synodos (Holy Synod) of the Church of Greece (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Με βασιλικό διάταγμα που εκδόθηκε στις 23 Ιουλίου/4 Αυγούστου 1833 ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία της Εκκλησίας της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και δημοσιεύτηκε ο ιδρυτικός Καταστατικός της Χάρτης. Σύμφωνα με αυτόν, η Αυτοκέφαλη Εκκλησία του Ελληνικού Βασιλείου διοικείται από την Ιερά Σύνοδο. Με νεότερα διατάγματα που εκδόθηκαν στο τέλος του 1833 και τους πρώτους μήνες του 1834, αποφασίστηκε η κατάργηση των ανδρικών μοναστηριών με λιγότερους από έξι μοναχούς και το κλείσιμο όλων των γυναικείων (πλην τριών). Τέλος, προβλεπόταν ότι η μοναστηριακή περιουσία θα περιέλθει στο κράτος. Περιεχόμενο συλλογής: Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τις Μητροπόλεις για θέματα που αφορούν μοναστηριακά ζητήματα τις δύο πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους. Τα θέματα που καλύπτονται είναι διοικητικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά: διαδικασία εκλογής ηγουμένων και έγκυρο των υπογραφών τους, συγκέντρωση των περιουσιακών στοιχείων των μονών που διατηρούνται και όσων καταργούνται, σύνταξη και αποστολή οικονομικών απολογισμών από τις μονές, αποστολή πολιτών για εκπαίδευση στη Ριζάρειο Σχολή, οι δυσκολίες των μονών να καλύψουν τα έξοδα συντήρησής τους, απότιση φόρου εκκλησιαστικού δέκατου, χειροτονίες πρεσβυτέρων. Αναφέρονται επίσης στις απαγορεύσεις υποθήκευσης και ενοικίασης μοναστηριακών κτημάτων, επιτροπείας ανηλίκων και ιδιωτικών περιουσιών από μοναχούς, απόδοση μοναχικού σχήματος σε φυγόστρατους, παροχής ασύλου σε ληστές. Τις εγκυκλίους αυτές κοινοποιεί ο Επίσκοπος Αττικής (από το 1851 Μητροπολίτης Αθηνών) Νεόφυτος προς τις μονές της μητροπόλεώς του. Περιέχεται επίσης ένας απολογισμός εσόδων–εξόδων της Μονής Πετράκη του έτους 1883.

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Εκκλησιαστική ιστορία, Μονές, Κοινωνική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 20:36:10

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1837 έως: 1883

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα