Αρχείο Αναστάσιου Κροκίδα

Τίτλος

Αρχείο Αναστάσιου Κροκίδα

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Anastasios Krokidas Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Αναστάσιος Κροκίδας (1847-1883) ήταν υποπρόξενος στη Μανσούρα της Αιγύπτου, όπου και δολοφονήθηκε για προσωπικούς λόγους από τον Ευάγγελο Νάτσιο τον Νοέμβριο του 1883. Το υλικό του αρχείου αναφέρεται στην προξενική υπηρεσία του Κροκίδα (κυρίως κοινοποιήσεις διορισμών) και στη δίκη του δολοφόνου του (αλληλογραφία Ελένης Κροκίδα με το Υπουργείο Εξωτερικών, αγωγή και σχέδια αγωγών, μαρτυρικές καταθέσεις, πρακτικά και η δικαστική απόφαση). Περιέχονται επίσης φύλλα εφημερίδων με επικήδειους λόγους για τον Κροκίδα.

Θέματα

Ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Έλληνες της Αιγύπτου, Ιστορία της διπλωματίας

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-27 17:32:38

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Αναστάσιος Κροκίδας

Ελένη Κροκίδα

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Δημητρίου Σούτσου τον Απρίλιο του 1988.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1867 έως: 1885

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα