Αρχείο Ιάσονα Δραγάτση-Παλαιολόγου

Τίτλος

Αρχείο Ιάσονα Δραγάτση-Παλαιολόγου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Iason Dragatsis-Palaiologos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Ιάσων Δραγάτσης-Παλαιολόγος ήταν ιατρός χειρουργός. Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρισκόταν στο Παρίσι, όπου φαίνεται ότι εργαζόταν ως ιατρός, ενώ παράλληλα ήταν πρόεδρος του Πανελληνίου Πατριωτικού Συνδέσμου και του Συλλόγου των Ελλήνων Φοιτητών στο Παρίσι. Προσπάθησε να οργανώσει ένα εθελοντικό τάγμα γάλλων στρατιωτών για το Ανατολικό Μέτωπο, καθώς και να βοηθήσει τους Έλληνες εθελοντές στη Γαλλία, στρατευμένους και τραυματίες. Το αρχείο περιλαμβάνει επιστολές εθελοντών του Ιερού Τάγματος (Bataillon Sacre) και ελλήνων εθελοντών στο Γαλλικό Μέτωπο, ελλήνων στρατιωτών αποκλεισμένων στην Αλγερία προς τον Ι. Δραγάτση-Παλαιολόγο (1915-1917), αλληλογραφία του Δραγάτση-Παλαιολόγου όταν ήταν πρόεδρος του Πανελλήνιου Πατριωτικού Συνδέσμου και του Συλλόγου των Ελλήνων Φοιτητών στο Παρίσι (1915-1916), καθώς και οικογενειακές επιστολές, κυρίως της συζύγου του Ευγενίας, που περιλαμβάνουν μαρτυρίες για την κατάσταση στην Ουκρανία μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση (1907-1925). Επίσης, μερικές επιστολές ιατρών, σχέδια επιστολών του ιδίου κ.ά.

Θέματα

Ιστορία, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Νεότερη ελληνική ιστορία, Πολεμική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 13:17:05

Μέγεθος

1 φάκελος RB

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Γαλλία 46, 2
Ουκρανία 49, 32
Αλγερία
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1907 έως: 1925

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα