Αρχείο Μιχαήλ Νικητιάδη ("Αντικομμουνιστική Σταυροφορία")

Τίτλος

Αρχείο Μιχαήλ Νικητιάδη ("Αντικομμουνιστική Σταυροφορία")

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Michail Nikitiadis Archive ("Anti-Communist Crusade") (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Μιχαήλ Νικητιάδης ήταν αρχηγός της οργάνωσης Αντικομμουνιστική Σταυροφορία Ελλάδος. Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά τα διοικητικά της οργάνωσης: ψηφοδέλτια, προσκλήσεις μελών σε εκλογές, πίνακες αποτελεσμάτων που αφορούν τις αρχαιρεσίες της οργάνωσης στις 2 Νοεμβρίου 1958, εγκυκλίους, δελτία μελών και αναγνωρίσεως, καταλόγους μελών, διορισμούς αντιπροσώπων στην επαρχία, καταστατικά της Αντικομμουνιστικής Σταυροφορίας Ελλάδος και της Ελληνοχριστιανικής Αντικομμουνιστικής Σκοπιάς (1952-1961). Υπάρχει επίσης προσωπική αλληλογραφία του Νικητιάδη για εξυπηρετήσεις (1955-1979) και μία επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κων/νο Τσάτσο.

Θέματα

Ιστορία, Πολιτική ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Οργανώσεις

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-27 18:01:57

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1952 έως: 1979

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα