Αρχείο Γεωργίου Λαμπάκη

Τίτλος

Αρχείο Γεωργίου Λαμπάκη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Georgios Lambakis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Γεώργιος Λαμπάκης γεννήθηκε το 1854 στην Αθήνα. Φοίτησε στη Ριζάρειο Σχολή και σπούδασε Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στη Γερμανία. Εξελέγη υφηγητής Χριστιανικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ίδρυσε τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία. Συνέγραψε πολλά έργα μεταξύ των οποίων: "Χριστιανική Αρχαιολογία Μονής Δαφνίου", "Γενική εισαγωγή στην Θρησκευτική Αρχαιολογία", και άλλα έργα θρησκευτικού περιεχομένου. Από το 1903 μέχρι τον θάνατό του, το 1913, είχε τη θέση του ιδιαιτέρου γραμματέα της βασίλισσας Όλγας. Παρουσίαση περιεχομένου: Επιστολές του N. P. Philosophow (γραμματέα της βασίλισσας), και επιστολές ελλήνων επιστολογράφων από την Αθήνα και την επαρχία σχετική με αιτήματα για εργασία και γενικότερα διευκολύνσεις λόγω της θέσης του Λαμπάκη ως ιδιαιτέρου γραμματέα της βασίλισσας Όλγας. Μέρος της αλληλογραφίας του είναι με ιερείς και αφορά την κίνηση πωλήσεων των βιβλίων του. Φάκελος 1: Αρχείο Γ. Λαμπάκη Υποφάκελος 1.1: Αλληλογραφία (1890-1910). Υποφάκελος 1.2: Αλληλογραφία (1911). Υποφάκελος 1.3: Αλληλογραφία (1912-1914). Υποφάκελος 1.4: Ποικίλα. Αγγελίες για εγγραφές συνδρομητών στα βιβλία του Λαμπάκη "Επτά αστέρες της Αποκαλύψεως", "Λειτουργικόν εγκόλπιον", "Βυζαντινή Πινακοθήκη", αποδείξεις συνδρομών σε περιοδικά, κατάσταση ημερήσιας διατροφής υπόδικων φυλακών Λαμίας. Υποφάκελος 1.5: Γεώργιος Λαμπάκης (υιός;). Επιστολή του προς τον διευθυντή του Ινστιτούτου Χημείας στο Nancy, κενοί φάκελοι, σημειωματάρια Μαθηματικών και Χημείας, σημειώσεις για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών και επί εργατικών ζητημάτων (1919-1937).

Θέματα

Ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Διανοητική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:35:34

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Γεώργιος Λαμπάκης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά ή δωρεά;

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1890 έως: 1937

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα