Αρχείο οικογένειας Μαυρομιχάλη

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Μαυρομιχάλη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Mavromichalis Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο της οικογένειας αποτελείται από έγγραφα που αφορούν κυρίως τα εξής μέλη της: Πέτρο Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, Κυριακούλη Πέτρου Μαυρομιχάλη, Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, Πέτρο Μαυρομιχάλη, Δημήτριο Ιωάννου Ράλλη. Περιορισμένο υλικό υπάρχει και για άλλα μέλη της οικογένειας. Η οικογένεια Μαυρομιχάλη ήταν μία από τις παλαιότερες και ισχυρότερες στη Μάνη με μέλη πολιτικούς και στρατιωτικούς και με σημαντική δράση στα χρόνια της Επανάστασης. Στο αρχείο υπάρχουν έγγραφα που αναφέρονται σε μέλη μεταγενέστερων γενεών. - Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης, γιός του Κυριακούλη, ακολούθησε το στρατιωτικό επάγγελμα. Πήρε μέρος στην επανάσταση του 1843. Τα επόμενα χρόνια (1844-1847) κλήθηκε να καταστείλει διάφορες στάσεις στην περιοχή της Λακωνίας. Από το 1847 εκλεγόταν βουλευτής Οιτύλου. - Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης (Αθήνα 1850 - 1916) ήταν γιος του Πέτρου. Πρωτοεκλέχτηκε βουλευτής Οιτύλου το 1879. Υπουργός Εσωτερικών (1895-1897, 1902-1903, 1905), Στρατιωτικών (1904-1905), μετά τη δολοφονία του Δεληγιάννη έγινε αρχηγός του “Εθνικού Κόμματος” και ύστερα από την επανάσταση στο Γουδί ορκίστηκε πρωθυπουργός (Αύγουστος 1909). Παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 1910. - Ο Πέτρος Κυριακούλη Μαυρομιχάλης υπήρξε πολιτικός και το 1946 ήταν υπουργός Στρατιωτικών. - Υλικό υπάρχει και για άλλα πρόσωπα όπως για: τον Πετρόμπεη και Λεωνίδα Μαυρομιχάλη, την Λίνα Μαυρομιχάλη (σύζυγο του πρωθυπουργού Κυριακούλη), τον Πέτρο Αντωνίου Μαυρομιχάλη (βουλευτή), την Ασπασία Μαυρομιχάλη (σύζυγο Ιωάννου Ράλλη, πρωθυπουργού επί Κατοχής) και τον γιο τους Δημήτριο Ιωάννου Ράλλη. Περιεχόμενο: - Πέτρος Κυριακούλη Μαυρομιχάλης: στρατιωτικές διαταγές, προσκλήσεις από τοπικές αρχές της Λακωνίας και της Εύβοιας για καταστολή κινημάτων και επιβολή της τάξης, έγγραφα που αφορούν την πολιτική του σταδιοδρομία. Επίσης επιστολές του Παναγιώτη Σούτσου (1843 - 1850). - Κυριακούλης Πέτρου Μαυρομιχάλης: αναφορές προς τον πρωθυπουργό Κυριακούλη Μαυρομιχάλη τον Σεπτέμβριο του 1909 από τις ελληνικές πρεσβείες στη Βουλγαρία και την Κωνσταντινούπολη, τα γενικά προξενεία Θεσσαλονίκης, Σαράντα Εκκλησιών, Σκοπίων, και αλληλογραφία (1895 - 1909). Πέτρος Κυριακούλη Μαυρομιχάλης: τηλεγραφήματα, καταστάσεις, επιστολές και αιτήσεις προσλήψεων κυρίως την εποχή που ήταν υπουργός Στρατιωτικών (1926 - 1946). - Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης: αλληλογραφία στα γαλλικά κυρίως με τον Pierre Ranc (1935-1940). - Δημήτριος Ιωάννου Ράλλης: ποικίλο υλικό, κυρίως έγγραφα που αφορούν την Ελληνική Εταιρία Φωταερίου, της οποίας ήταν δικηγόρος, και αλληλογραφία με τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη (1967-1969). Το ημερολόγιο της Ασπασίας Μαυρομιχάλη-Ράλλη που βρίσκεται στο αρχείο έχει δημοσιευθεί στο: Ημερολόγια και Γράμματα από το Μέτωπο. Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913. Εισαγωγή-Επιμέλεια Λύντια Τρίχα. Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα, 1993.

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Πολιτική ιστορία, Ιστορία της οικογένειας, Πολιτικά κόμματα

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 17:54:13

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο ήρθε στο Ε.Λ.Ι.Α. σε τρεις δόσεις (μέσω του κ. Δ. Πόρτολου). Το 1994 ήρθε το μεγαλύτερο μέρος από το υπάρχον στο Ε.Λ.Ι.Α. αρχείο του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη.To 1995 προστέθηκε το αρχείο των Κωνσταντίνου και Πέτρου Μαυρομιχάλη και το 1996 το υπόλοιπο αρχείο [δηλ. Πέτρου Α. Μαυρομιχάλη, Δημητρίου Ράλλη κα.].

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Λακωνία
Εύβοια 38.5, 24
Θεσσαλονίκη 40.64361, 22.93086
Κωνσταντινούπολη 41.01384, 28.94966
Βουλγαρία 42.66667, 25.25
Σαράντα Εκκλησίες
Σκόπια
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1843 έως: 1969

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα