Αρχείο Ηλία Παπαστεργιόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Ηλία Παπαστεργιόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ilias Papastergiopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Ηλίας Παπαστεργιόπουλος (Πάτρα, 1916 - Αθήνα, 1985) ήταν δικηγόρος. Πολέμησε στη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου και στην Κατοχή οργανώθηκε στο ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Μετά την απελευθέρωση, ανέλαβε την υπεράσπιση αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στην Αχαΐα (1945-1946) και εκτοπίστηκε από το 1947 ως το 1957. Το 1957 συνεχίστηκε η εκτόπισή του στην Αθήνα όπου στη συνέχεια δικηγόρησε. Έγραψε το βιβλίο "Ο Μωρηάς στα όπλα" και άρθρα για την Αντίσταση, την Κατοχή, τη νομική φύση της Εθνικής Αντίστασης και πολιτικά. Πέθανε στην Αθήνα το 1985. Το αρχείο του Ηλία Παπαστεργιόπουλου περιέχει χειρόγραφες αφηγήσεις αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στην Πελοπόννησο, αποκόμματα και φύλλα εφημερίδων, ποικίλο υλικό (εκλογικούς καταλόγους, τεύχη περιοδικών, δικαστικές αποφάσεις, αλληλογραφία κ.λπ.) που αφορούν τη συγγραφή των έργων του "Μωρηάς στα όπλα" (έξι τόμοι, υπάρχει και το υλικό που είχε συγκεντρώσει για τον έβδομο τόμο που τελικά δεν εκδόθηκε) και "Η νομική φύση της Εθνικής Αντίστασης" κ.λπ., τις διώξεις του Παπαστεργιόπουλου, τις διαλέξεις και τις ομιλίες του για θέματα της Εθνικής Αντίστασης, της Επανάστασης του 1821, τη νομική φύση της Εθνικής Αντίστασης, και την απομάκρυνση των ξένων βάσεων από την Ελλάδα. Επίσης περιλαμβάνεται υλικό για τις βουλευτικές και δημοτικές εκλογές της περιόδου 1945-1964, με έμφαση στην περιοχή Αχαΐας κ.λπ. Σημαντικό είναι το μέρος του αρχείου που αφορά την υπεράσπιση από τον Παπαστεργιόπουλο διωκόμενων αγωνιστών της Αντίστασης την περίοδο 1945-1946. Περιεχόμενο: Φάκελος 1 Καλάβρυτα-Αφηγήσεις (1945-1985) Φάκελος 2 Αφηγήσεις Φάκελος 3 Νίκος Μπελογιάννης (1946, 1975-1986) Φάκελος 4 Χειρόγραφο Γ. Μπαλή Φάκελος 5 Φωτογραφίες-αποκόμματα εφημερίδων Φάκελος 6 Αφηγήσεις αγωνιστών για την αντίσταση κυρίως στην Ηλεία Φάκελος 7 Αντίσταση στη Μεσσηνία (1944, 1975-1981) Φάκελος 8 Διάφορα (1945-1980) Φάκελος 9 Υλικό για την έκδοση του 7ου τόμου (Α) Φάκελος 10 Υλικό για την έκδοση του 7ου τόμου (Β) (1977-1983) Φάκελος 11 Η νομική φύση και το δίκαιο της Εθνικής Αντίστασης - Τοπική Αυτοδιοίκηση Φάκελος 12 Συμπόσια ΚΜΕ και εκδήλωση Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών (1978-1982) Φάκελος 13 Διαλέξεις Παπαστεργιόπουλου (1977-1983) Φάκελος 14 Κείμενα του Παπαστεργιόπουλου και άλλων Φάκελος 15 Αποκόμματα εφημερίδων για Εθνική Αντίσταση, oικονομία, πολιτική (1976-1984). Φάκελος 16 Πανελλήνιος Ένωσις Εφέδρων Αξιωματικών Πολέμου 1940-1941 (1942,1945) Φάκελος 17 Δικηγορικά (1946-1965) Φάκελος 18 Εκτόπιση Παπαστεργιόπουλου (1947-1965) Φάκελος 19 Ποικίλα Φάκελος 20 Εκλογικά 1 (1946-1961) Φάκελος 21 Εκλογικά 2 (1963-1964) Φάκελος 22 Αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά περιοδικά για Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1955-1967) Φάκελος 23 Δακτυλόγραφα και χειρόγραφα έργων για την αντίσταση στην Πελοπόννησο Φάκελοι 24 - 25 Προκηρύξεις και εφημερίδες που αφορούν το φοιτητικό κίνημα (1982-1984) Βλέπε και την αναλυτική περιγραφή της συλλογής στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3__%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf

Θέματα

Ιστορία, Εθνική Αντίσταση, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ), Πολιτικές διώξεις

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 13:12:04

Μέγεθος

23 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : περιοδικά

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά του γιου του, Βασίλη Παπαστεργιόπουλου, 1993. Τον Απρίλιο του 2010 προστέθηκε ένας φάκελος με έγγραφα της περιόδου 1830-1850, πιθανών προγόνων του Η. Παπαστεργιόπουλου.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Πελοπόννησος 37.62728, 22.43958
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1941 έως: 1981

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα