Αρχείο Εμμανουήλ Μανταφούνη

Τίτλος

Αρχείο Εμμανουήλ Μανταφούνη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Emmanouel Mantafounis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο λοχαγός Εμμανουήλ Μανταφούνης ήταν διοικητής του 2ου λόχου της Ε2 εφοδιοπομπής στη Χίο. Η Ε2 Εφοδιοπομπή (Τάγμα Επιμελητείας), πριν την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, στρατοπέδευε στην Χίο. Με την έναρξη των εχθροπραξιών διατάχθηκε από το Δ΄ Σώμα Στρατού η μεταφορά του 2ου λόχου της Εφοδιοπομπής στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε στις 11/11/1940. Το υλικό του αρχείου αποτελείται κυρίως από υπηρεσιακά έγγραφα που συντάχθηκαν για τη μετακίνηση αυτή. Παρουσίαση περιεχομένου: Υποφάκελος 1.1 Στρατόπεδο Χίου (Οκτώβριος – Νοέμβριος 1940) Καταστάσεις μισθοδοσίας, διανομής τροφίμων, ελέγχου συσσιτίων, «καταναλωθέντος σάπωνος», καυσόξυλων, φυλλάδια «μεταβολών» ανδρών και κτηνών κ.ά. Υποφάκελος 1.2 Στρατόπεδο Καβάλας (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1940) Καταστάσεις ανδρών, ιματισμού, εξαρτήσεων, οπλισμού, «δημοσίων ειδών» και αποδείξεις παραλαβής ειδών που αφορούν τους στρατιώτες που μεταφέρθηκαν από τη Χίο στην Καβάλα. Οι στρατιώτες χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες: αυτοί που προορίζονταν για το στρατόπεδο Ελευθερούπολης, αυτοί που θα απολύονταν λόγω ανικανότητας και αυτοί που θα εισάγονταν σε νοσοκομείο. Υποφάκελος 1.3 Διάφορες καταστάσεις Πρόχειρες καταστάσεις παρόμοιες με αυτές που υπάρχουν στους υποφακέλους 1.1 και 1.2. Υποφάκελος 1.4 Διάφορα Αποδείξεις παραλαβής και παράδοσης υλικού, πρόχειρες σημειώσεις και καταστάσεις κ.ά. Υποφάκελος 1.5 Βιβλία «Πρόχειρον συσσιτίου», ημερησίων διαταγών, «αρμοδιότητος επιμελητείας» (βιβλίο καταγραφής των ειδών που παρέδιδε και παρελάμβανε η διαχείριση της Εφοδιοπομπής στη Χίο). Υποφάκελος 1.6 Σημειωματάρια Μανταφούνη (1915-1940) Σημειωματάρια «παρατηρητού» και προσωπικό. Υλικό που αφορά την επιμελητεία στον πόλεμο του 1940 υπάρχει και στο αρχείο του Γ2 Ορεινού Νοσηλευτικού Τμήματος.

Θέματα

Ιστορία, Στρατιωτική ιστορία, Ελληνοϊταλικός Πόλεμος

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 13:04:19

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά το 1993.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Χίος 38.36778, 26.13583
Καβάλα 40.93959, 24.40687
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1940 έως: 1941

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα