Αρχείο οικογενειών Blakeney και Κονεμένου

Τίτλος

Αρχείο οικογενειών Blakeney και Κονεμένου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Blakeney and Konemenos Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Δικαστικά και δικαιοπρακτικά έγγραφα, έγγραφα οικονομικών συναλλαγών και αλληλογραφία σχετικά με τον άγγλο ταγματάρχη Robert Blakeney ή Blackeney, εγκατεστημένο στην Κέρκυρα, τη σύζυγό του Ιουλία Βάλβη Σκορδύλη, τους γιους του, Robert και Giovanni, τους διπλωματικούς Charles Altavilla Blakeney και Charles Llewellyn Blakeney (1770-1863). Επίσης, συμβολαιογραφικά και άλλα έγγραφα (χοτζέτια και ταπιά) σχετικά με την κτηματική ιδιοκτησία μελών της οικογένειας Κονεμένου (αδέλφια Ανδρέας και Σπυρίδων, Καίσαρ Νικολάκη Κονεμένου) στη θέση Σκαφιδάκι στην Πρέβεζα (1727-1925), καθώς και χειρόγραφα σχέδια άρθρων του λόγιου Νικόλαου Σ. Κονεμένου και φύλλα κερκυραϊκών εφημερίδων ("Τα δικαστικά της Κέρκυρας", "Η φωνή των χωρικών", "Εφημερίς του λαού", "Εφημερίς των ειδήσεων") όπου δημοσιεύτηκαν άρθρα του (1886-1900). Διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση των φακέλων του αρχείου Blakeney, το δε αρχειακό υλικό που αφορούσε την οικογένεια Κονεμένου ταξινομήθηκε με βάση τα μέλη και τη θεματική των εγγράφων.

Θέματα

Ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Τοπική ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Οικονομική ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 10:40:09

Μέγεθος

6 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Ιταλικά

Τουρκικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ανδρέας Κονεμένος

Σπυρίδων Κονεμένος

Robert Blakeney

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Muriel Σπανοπούλου (ο Δημήτριος Σπανόπουλος, ήταν δικηγόρος του Robert Blakeney στην Κέρκυρα).

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Κέρκυρα 39.62, 19.91972
Πρέβεζα 38.95617, 20.7505
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1727 έως: 1925

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα