Αρχείο οικογένειας Τεφοπούλου (Τέφου)

Τίτλος

Αρχείο οικογένειας Τεφοπούλου (Τέφου)

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Tefopoulos (Tefos) Family Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Τα πρώτα μέλη της οικογένειας Τεφόπουλου που εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο, την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, ήταν ο Μιχαήλ Τεφόπουλος (1874;-1921) από το χωριό Τσαραπλανά του Πωγωνίου της Ηπείρου και η σύζυγός του Βασιλική το γένος Βίτσικα με την ίδια καταγωγή. Ο Μ. Τεφόπουλος διατηρούσε αρτοποιείο στην πόλη Μενούφ ενώ είχε ξεκινήσει ως αρτεργάτης στην Τάντα της Αιγύπτου. Απέκτησαν δύο παιδιά τον Χρήστο (Βασιλικό, 1903) και τη Σταματία. Ο Χρήστος συνέχισε τη λειτουργία του αρτοποιείου στο Μενούφ και από το 1942 στο Sidi Gaber της Αλεξάνδρειας, ενώ εργάστηκε και ως οδηγός δημόσιου οχήματος. Άλλαξε το οικογενειακό επίθετο σε Τέφος. Παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα Ζιάρρου από το Βασιλικό Πωγωνίου Ηπείρου και απέκτησαν τρία παιδιά: τη Βασιλική (1928), τον Μιχάλη (1930), τον Σταύρο (1934) και την Ελένη (1945) από τα οποία το πρώτο απεβίωσε σε νηπιακή ηλικία. Σε έγγραφο του 1969, ο Χρήστος Τέφος φαίνεται πλέον ως κτηματίας με μόνιμη διαμονή στην Πτολεμαΐδα. Παρουσίαση περιεχομένου: Πιστοποιητικά (1911-1924;) Μιχαήλ Τεφόπουλου (συμφωνητικά, διαβατήριο και βεβαίωση ελληνικών προξενείων Αιγύπτου, πιστοποιητικό θανάτου) και διαβατήρια της συζύγου του Βασιλικής Τεφοπούλου (1926-1927). Πιστοποιητικά (1920-1973) του Χρήστου Τεφόπουλου ή Τέφου (έγγραφα στρατολογίας, συμφωνητικά, βεβαιώσεις, άδειες, αποδείξεις κ.ά.), διαβατήρια του ίδιου και της συζύγου του Αλεξάνδρας (1927-1966), αιγυπτιακή άδεια οδήγησης δημόσιου οχήματος και βιβλιάριο καταβολής εισφορών στο ελληνικό ταμείο συντάξεων αυτοκινητιστών (Αθήνα, 1934), αλληλογραφία (1927-1951). Σχολικά ενδεικτικά ελληνικών εκπαιδευτηρίων Αιγύπτου του Σταύρου Τέφου (1941-1946) και του Μιχαήλ Τέφου (1937-1946), δίπλωμα ένωσης «Αισχύλος-Αρίων» (1944), διαβατήριο (1938) και πιστοποιητικό ελληνικού υποπροξενείου της Τάντα (1951) του ίδιου

Θέματα

Ιστορία, Έλληνες της Αιγύπτου, Ελληνισμός της διασποράς, Μετανάστευση, Παροικιακός ελληνισμός

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 18:05:53

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αραβικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά από τον Μιχαήλ Χρήστου Τέφο, Σεπτέμβριος 2000.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Αίγυπτος 27, 30
Ήπειρος 39.23651, 20.71472
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1911 έως: 1973

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα